V BTC Cityju Murska Sobota so v poletnih mesecih potekala gradbena
dela za prenovo in ureditev parkirišča pred nakupovalnim središčem.
Preureditev je zajemala obnovo jaškov za meteorno vodo in kanalizacijo,
delno preplastitev površine in nov izris parkirnih mest. Na parkirišču
je po preureditvi nameščena vodoravna in navpična signalizacija. Namesto
enosmernega prometa nova ureditev odslej omogoča promet v obeh smereh.

Novo parkirišče je prijazno obiskovalcem z različnimi prevoznimi
sredstvi. Vozniki lahko svoje jeklene konjičke parkirajo na 925
parkirnih mestih. Od tega je 47 mest namenjenih gibalno oviranim osebam
in 56 družinam z otroki. V nakupovalnem središču so dobrodošli tudi
motoristi in kolesarji. Prvi lahko motorje parkirajo na 15 parkirnih
mestih, parkirišče pa ima še 50 mest za kolesa. V bližini je tudi
posodobljeno pokrito avtobusno čakališče.

V sklopu preureditve parkirišča je potekala tudi osvežitev okolice,
ki je s prenovo ozelenela. Novost na celotnem parkirišču  so zeleni
otoki. Ti so zasajeni z javorji in pritlikavimi bori. Poleg dreves in
grmovnic so otoki posipani z granulatom in delno posejani s travo.
Zelene površine tako skupaj s celotno posodobitvijo parkirišča v BTC
Cityju Murska Sobota prispevajo ne le k prijetnejši atmosferi za
obiskovalce nakupovalnega središča, ampak so tudi korak naprej v smeri
uresničevanja usmeritev v trajnostni razvoj družbe BTC.