Na njej sodeluje 42 udeležencev, perspektivnih in uveljavljenih posameznic in posameznikov iz različnih krajev Slovenije, različnih strokovnih profilov ter področij dela.

Po mnenju ministrice za razvoj, strateške projekte in kohezijo, Alenke Smerkolj je to brez dvoma najpomembnejši razvojni projekt vlade, zato je odločitev, da se z delom na delavnici in ekipo seznanijo predsednik Vlade Republike Slovenije dr. Miro Cerar in širša ministrska ekipa že v začetnem procesu, v signal, da Slovenija potrebuje novo razvojno paradigmo, ki bo spodbujala predstavnike slovenske družbe v aktiven proces so-odločanja in so-načrtovanja skupne prihodnosti. Slednje je pomembno tudi v luči izrednih situacij, ki so posledica vse bolj naraščajoče migrantske krize, ki je po svoji izrednosti in razsežnosti dober kazalnik aktualnih razmer, od katerih se dnevno ne moremo ograditi. Naša dolžnost je, da se na te tresljaje pravilno in pravočasno odzovemo in skupaj začrtamo dolgoročno smer razvoja Slovenije, poudarja ministrica Smerkoljeva.

Za pripravo podlag in pomoč pri izvedbi procesa se je SVRK obrnila na OECD. Ta odločitev temelji na dejstvu, da je OECD institucija v svetovnem merilu, ki ima ustrezna znanja in orodja za pomoč državam članicam pri oblikovanju kompleksnih rešitev, kamor sodi tudi oblikovanje nacionalne vizije in strategije. Namen pripravljavcev delavnice je bil, da se skupaj  z udeleženci oblikuje prve elemente vizije 2050, s katerimi se bo zagotovilo, da bo strateška usmeritev Slovenije dejansko odslikavala vizijo večine prebivalcev o prihodnosti Slovenije. V poglobljeni razpravi smo z udeleženci delavnice ugotovili, da Slovenija potrebuje spremembe, če želi razvojno napredovati in da mora v tem procesu ponuditi novo priložnost prav vsakomur. Dvig okoljske ozaveščenosti, zaščita naravnih virov, boljše zdravje ljudi, nova zelena delovna mesta, trajnostne inovacije, sodobna in razvita javna infrastruktura, kakovostnejši in bolj poglobljen dialog med državo in državljani… to je le nekaj osnovnih pogojev, ki jih je potrebno izpolniti, da bo slovenska družba v letu 2050 družba zadovoljnih in uspešnih ljudi.

Pri pripravi aktualnega dokumenta Strategije razvoja Slovenije si zato prizadevamo za vse-vključujoč in odprt proces, tudi zato ker dosedanji preizkušeni pristopi niso bili ustrezni, ker niso odražali želje po odprtosti, aktivni participaciji ljudi in jim niso zagotavljali možnosti po sooblikovanju vsebine. Ta razmišljanja so se potrdila tudi med udeleženci delavnice, ki si želijo biti slišani, oz. biti vključeni v celoten proces kot aktivni in odgovorni državljani. Takšen vse-vključujoč pristop bomo uporabili tudi v vseh naših nadaljnjih aktivnostih. Na podlagi rezultatov delavnice načrtujemo do konca letošnjega leta osnutek vizije 2050 in opredelitev ključnih razvojnih ciljev Slovenije do 2030. Naš cilj je, da s pridobljeno vsebino na aktiven način pritegnemo vse Slovenke in Slovence, zato v naslednjem letu načrtujemo dinamično terensko in spletno kampanjo, predstavitvene dogodke in srečanja z različnimi deležniki. Ker gre za odprt proces, kjer bo mogoče konstruktivno sooblikovati smer razvoja Slovenije, si želimo, da takšen pristop postane trajna praksa v slovenski družbi ter del nove politične kulture. Le na tak način bo mogoče znova vzpostaviti zaupanje državljanov do nosilcev politične oblasti, kar je naša skupna odgovornost in iskrena zaveza.

Ministrica Alenka Smerkolj  v komentarju vtisov z delavnice: »Vesela sem, da imamo v Sloveniji tako širok zbor posameznic in posameznikov – širok zlasti po znanju, izjemnih sposobnostih in enkratnemu razmišljanju. Upam, da bomo to dobro energijo, ki se je razvila med udeleženci v teh treh dneh, enako občutili vsi. In da bomo ta naboj ohranili ter ga ponesli naprej. Za nas so dragocena prav vsa razmišljanja, še več, pričakujemo, da bomo svojo prihodnost skupaj soustvarili, s tvornim sodelovanjem ter da bomo na koncu zadovoljni z opravljenim delom širili to energijo kot poslanstvo med vse naše prebivalce.«

Vir: Služba vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko