Gospod Košir, lani sredi leta ste prevzeli funkcijo direktorja BTC Logistični center. Se lahko na kratko predstavite našim bralcem?

Po izobrazbi sem univerzitetni diplomirani organizator dela z opravljeno specializacijo na področju organizacije in managementa logistike. V dejavnosti logistike delam že 16 let, od tega sem v BTC Logistični center, ki je enota družbe BTC, zaposlen od leta 2002. Prav različna delovna mesta v moji dosedanji karieri so me pripeljala do visoke strokovne usposobljenosti s področja dejavnosti logistike in v lanskem letu do funkcije direktorja BTC Logističnega centra. Pri vodenju se zavzemam predvsem za dobro medsebojno komunikacijo, informiranost, timsko delo in proaktivno razmišljanje.

In še nekaj besed o dejavnosti BTC Logističnega centra?

Glavna dejavnost BTC Logističnega centra je skladiščenje, komisioniranje in distribucija blaga v Sloveniji in širše v regiji, vključno z vsemi potrebnimi dodatnim storitvami, ki jih zahteva naročnik. Logistiko upravljamo za vrsto mednarodnih priznanih družb, ključni strateški partnerji pa so Spar Slovenija, Petrol in Atlantic Group.

Logistične storitve upravljamo na skladiščni površini več kot 80 tisoč kvadratnih metrov. Trenutno upravljamo s 30 tisoč lastnimi skladiščnimi prostori, na preostalih 50 tisoč kvadratnih metrih pa storitve opravljamo v skladiščih naših poslovnih partnerjev.

Kako ste poslovali lani in kakšni so obeti za letos?

V BTC Logističnem centru smo v letu 2015 dosegli 24,5 milijona evrov prihodkov in v primerjavi z letom 2014 zrasli za 3 odstotke. V letošnjem letu planiramo 9- odstotno rast prihodkov. Zaradi rasti logističnih storitev bomo v letošnjem letu 2 milijona evrov investirali v širitev hladilnice in skladišč. Prav tako bomo za potrebe širitve posla dodatno zaposlovali. BTC Logistični center bo ob koncu leta štel predvidoma 370 sodelavcev.

Kakšni so vaši pogledi na nadaljnji razvoj?

V družbi BTC logistiko gledamo skozi prizmo globalizacije, gospodarskega in družbenega razvoja ter prevladujočih standardov, tehnologije in okolja. Družbeni, gospodarski in tehnološki trendi namreč nakazujejo, da se bodo potrebe po logističnih storitvah v prihodnosti krepile. Naša dejavnost se bo spreminjala in bo postala naprednejša tako v tehnološkem kot okoljskem smislu. Teh razvojnih trendov se zavedamo, zato velik pomen dajemo inovativnosti, digitalizaciji in pametni logistiki. V BTC Logističnem centru smo že v letu 2013 prejeli priznanje Zeleni logist leta, kakovost naših storitev pa odsevajo še certifikat kakovosti ISO 9001, okoljevarstveni standard ISO 14001, energetski standard ISO 50001 in delovanje po načelih sistema HACCP.   

Smernice strategije razvoja BTC Logističnega centra so skladne s Strategijo razvoja družbe BTC do leta 2020 v duhu odprte družbe, razvoja inovativnega mesta BTC City Ljubljana ter povezovanja tako z dobavitelji in poslovnimi partnerji kot z ostalimi institucijami. Inovativnost in trajnost kot vodili uspešnih podjetij po svetu sta prioriteta družbe BTC in s tem tudi BTC Logističnega centra. Glavna poslovna usmeritev naše enote je ohraniti status specializiranega vodilnega ponudnika logističnih storitev na domačem trgu in širitev že vzpostavljenega modela opravljanja logističnih storitev v regijo.

Vaša družba uporablja veliko palet. S kakšnimi problemi se pri tem soočate?

Dnevno se pri nas »obrne« približno 7.000 euro palet. Na letni ravni so to velike številke, zlasti če ne gledamo samo na strošek palete kot transportnega sredstva, ampak upoštevamo vse potrebne manipulacije in kontrole, ki jih je potrebno izvajati za njih. Zaradi slednjega je izredno pomembna kontrola celotnega procesa izmenjave palet, kar nam omogoča skladiščni in transportni informacijski sistem, ki paleto obravnava enakovredno artiklu. Pri tem je pomembna vloga vseh členov v verigi: proizvodnje, skladišč, prevoznikov in končnih kupcev.

Kaj lahko poveste o vaši energetski učinkovitosti in lastni sončni elektrarni?

Načela odgovornosti do okolja in družbe BTC združuje pod okriljem poslovnega stebra Misije: Zeleno, ki izpostavlja štiri ključna področja delovanja. Poleg okoljevarstva, zelene energije in družbene odgovornosti vključuje še energetsko učinkovitost, h kateri z lastno sončno elektrarno prispevamo tudi v BTC Logističnem centru. Moč sončne elektrarne je 900 kW. V enem letu proizvede približno 1 milijon kWh, kar okolje razbremeni za približno 700 ton CO2/leto.

S partnerji načrtujete novi intermodalni logistični terminal Ljubljana. Kaj nam lahko poveste o tem projektu?

Gre za dolgoročni fazni projekt, v katerega je vključenih več deležnikov. Intermodalni Logistični Terminal (ILT) se bo raztezal na skoraj 50 hektarjih in bo zajemal celotno območje ob Letališki cesti od distribucijskega centra Spar preko logističnega centra BTC, skladiščnih površin in kontejnerskega terminala Slovenskih železnic do Kajuhove ceste. Trenutno se na tem območju nahaja 80.000 kvadratnih metrov skladišč. Z vzpostavitvijo ILT bi se lahko na tem območju skladiščne površine podvojile na skupaj 160.000 kvadratnih metrov. Gre za povezovanje različnih logističnih dejavnosti na skupnem območju.

Za zaključek pa še vaš pogled na stanje in razvoj slovenske logistike…

Pozitivno je, da se v Sloveniji poleg skladiščenja, transporta in podobnih osnovnih logističnih operacij počasi začenja razumeti tudi potrebe industrije, kjer je za zunanji najem logistike v primerjavi s tujino še veliko prostora. Le-ta je bil do sedaj preveč zapostavljen. Prav tako se v logistiki zavedamo nujnosti krepitve avtomatizacije in digitalizacije, saj sta slednji ključni za dvig dodane vrednosti logističnih storitev.

Pripravil: Josip Orbanić