Vse več je namreč izobraženih mladostnikov, ki ne dobijo priložnosti za delo in tako polni znanj in inovativnosti prav zaradi tega odhajajo v tujino. Premalo se zavedamo pomena novih znanj, inovacij in nenehnega razvoja tehnologije, ki jih kreirajo in posedujejo mladi. Medgeneracijsko sodelovanje zato še nikoli ni bilo tako pomembno kot v dobi nenehnega razvoja novih tehnologij. Zato je toliko bolj pomembno, da mlade spodbujamo, motiviramo in jim pomagamo pri njihovem razvoju in na njihovi karierni poti. Povezovanje, sodelovanje in inoviranje so nenazadnje edini elementi, ki družbi omogočajo razvoj in nenehen napredek.

Eden takih programov, ki je v celoti namenjen mladim in njihovemu kariernemu razvoju, je tudi BTC Campus. Kreativno izobraževalni program, ki se že četrto leto zapored odvija v BTC Cityju Ljubljana in letos prvič tudi v BTC Cityju Murska Sobota, je namenjen mladim, ki iščejo svojo prvo zaposlitev. Kako pomembna so tovrstna izobraževanja in spodbude za mlade najiskrenejše prikazujejo pričanja in vtisi udeležencev BTC Campusa.

Udeleženci BTC Campusa so izobraževanje zaključili polni novih izkušenj, znanj in prepričanj. Tekom izobraževanja so se soočili s tabuji in prišli v stik z novimi pogledi in izzivi. Mnogi pravijo, da jim je izobraževanje odprlo oči in da so po svoji dosedanji karierni poti hodili z zmotnimi prepričanji. Poleg izobraženih, delodajalci namreč danes iščejo ustvarjalne, prizadevne in zanesljive zaposlene, ki imajo praktična znanja in znajo reševati probleme. Spodbudna se jim je zdela tudi ugotovitev, da za večino projektnih idej ne potrebujejo denarja in da sta t.i. multi-tasking in samoiniciativnost ključni veščini pri grajenju karierne poti posameznika. V spomin so se jim vtisnile besede gospe Maje Kovač iz družbe MOL, ki je ob obisku na enem izmed predavanj poudarila, da je delodajalec v bistvu kupec, iskalci zaposlitve pa prodajalci. Prav tako si bodo nedvomno zapomnili besede predsednika uprave družbe BTC, gospoda Jožeta Mermala, ki je udeležence s svojim nenapovedanim obiskom presenetil prav na 1. april, in tako dan šaljivcev spremenil v pravo poslovno srečanje. »Po svetu hodite z odprtimi očmi in z zavedanjem, da smo vsi učenci in vsi učitelji, hkrati pa verjemite vase in nikoli ne obupajte«, jim je svetoval gospod Mermal, ki sam družbo BTC nadvse uspešno vodi že 23 let.

Pozitivnih odzivov na delavnico je bilo veliko: »BTC Campus je najboljše, kar se je zgodilo v Prekmurju – poleg Slovenija ima talent – in sem vesel ter ponosen, da sem bil zraven«, »BTC Campus je prelomnica, saj sem začela razmišljati drugače, odprli so nam nove vidike, ki jih znamo obrniti sebi v prid. Znati moramo iskati priložnosti in si sami utirati pot«,… Kako pomembna je bila delavnica za mlade iskalce zaposlitve in kaj tovrsten program predstavlja Pomurju, regiji, ki jo pesti visoka stopnja brezposelnosti je v svojem zahvalnem pismu družbi BTC zapisala tudi gospa Mavricija Batič, generalna direktorica Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje.

AhA efektov, ki so mlade seznanili z novimi pogledi in novimi znanji je bilo veliko. Zato jim ob koncu izobraževanja lahko le še zaželimo veliko pozitivne naravnanosti in samozavesti pri kreiranju ter razvijanju svoje karierne poti. In res je, na mladih svet stoji, zato se družba BTC zavezuje, da bo tudi v prihodnje podpirala in spodbujala družbeno odgovorne projekte, ki mladim omogočajo svetlejšo prihodnost.