BTC Campus, program, ki je namenjen mladim iskalcem zaposlitve in letos pod pokroviteljstvo družbe BTC, Zavoda za zaposlovanje RS in CPOEF poteka že četrto leto zapored, je vsekakor presegel vsa pričakovanja. Izbrani iskalci zaposlitve, so v času trajanja programa namreč razvili številne inovativne podjetniške ideje, katerih namen je nadgraditi in osvežiti, tako ponudbo kot tudi infrastrukturo BTC Cityja.

Prostor za alternativne oblike druženja in medgeneracijsko sodelovanje, inovativno označevanje in pomoč pri orientaciji in navigaciji obiskovalcev na območju BTC, osvežitev ponudbe in preureditev programskih shem družbe BTC, in številne druge ideje udeležencev BTC Campusa so navdušile prisotne in znova potrdile, da je iniciativa BTC Campus, ki mladim omogoča in jih podpira pri vstopu na njihovo karierno pot v času, ko mlade pesti visoka stopnja brezposelnost pravilna družbeno odgovorna naravnanost vseh partnerjev, ki program BTC Campus omogočajo, saj program tudi letos dokazuje, da mladim ne manjka idej, temveč le priložnosti, da se izkažejo in dokažejo.

To je potrdil tudi dr. Blaž Zupan, ki skupaj z dr. Rokom Stritarjem in Marjanom Kramarjem vodi program BTC Campus: “Dosedanji rezultati tega programa in proaktivna podpora BTC so odlična podlaga za naprej, za razvoj priložnosti, ki jih imajo udeleženci in ostali deležniki, ki sodelujejo pri njegovem izvajanju.”.

Do zaključka letošnjega programa BTC Campusudeležence čakata še dve srečanji. Glede na njihovo iskrivost in podjetniško naravnanost smo prepričani, da nas na zaključnem srečanju, ki bo 8. junija v predavalnici ABC HUB v BTC City, poleg podelitev diplom udeležencem, čakajo tudi številna nova presenečenja in podjetniške zgodbe udeležencev BTC Campusa.

Želimo jim prijetno nadaljevanje programa in veliko iskrive kreativnosti.