Mednarodna delavnica za študente z naslovom Bytes of Banking: S. I.
C. K., Sharing Ideas Creating Knowledge, je bila že tretja tovrstna
strokovna delavnica. Srebrna partnerica projekta je bila družba BTC. Ta
je skupaj s Halcomom zasnovala poslovni izziv, v okviru katerega so
udeleženci delavnice ustvarili povezavo multipartnerskega programa
zvestobe za nakupovalno središče z mobilno platformo Hal mBills. Pri tem
so vpeljali princip igrifikacije, ki se dandanes kot trend uveljavlja
tudi v finančni industriji.

Miha Zupanc, izvršni direktor družbe BTC,
izpostavlja, da podpora projektu Bytes of Banking temelji na njihovih
družbeno odgovornih prizadevanjih in inovativni poslovni kulturi: »K
uspešni rasti družbe BTC prispevajo naklonjenost zaposlenih inovativnim
rešitvam, dobro sodelovanje s poslovnimi partnerji in posluh za družbeno
in naravno okolje. Še posebej se posvečamo mladim, drznim in podjetnim
posameznikom, katere vidimo kot generatorje gospodarskega razvoja
Slovenije in s katerimi že danes soustvarjamo inovativno mesto BTC City
Ljubljana. Takšni posamezniki sodelujejo tudi v projektu Bytes of
Banking, ki ga zato z veseljem podpiramo.«

Izbranih 24 študentov iz Albanije, Bosne in Hercegovine, Francije,
Finske, Hrvaške, Madžarske, Makedonije, Srbije ter Slovenije je s
pomočjo mentorjev iz Halcoma in družbe BTC iskalo inovativne rešitve.
Razdeljeni so bili v interdisciplinarne ekipe, njihova naloga pa je bila
razviti tehnični pristop in poslovni model za svojo idejo.

Sodelujoči na delavnici so tekmovali v dveh kategorijah. V prostorih
Halcomovega inkubatorja za razvoj idej, Halcom Studia, se je najprej
odvilo tekmovanje “Best Technical Pitch”. Ta del
tekmovanja so žirirali: Luka Mali (Laboratorij za telekomunikacije
Fakultete za elektrotehniko), prof. dr. Marko Bajec (prodekan Fakultete
za računalništvo in informatiko) in Matej Spiller-Muys (razvojni
arhitekt na Halcomu). Zmagala ekipa Excited Stray Dogs, s člani iz Bosne in Hercegovine, Srbije in Slovenije.

Tekmovalni del v kategoriji “Best Business Pitch” je
nadzorovala poslovna žirija v sestavi: asist. dr. Blaž Zupan (Ekonomska
Fakulteta, Univerza v Ljubljani), asst. prof. dr. Alenka Braček Lalić
(IEDC), dr. Patrick Vesel (BTC) in Uroš Leban (Halcom). Žirijo je
prepričala ekipa BTGreen, katere člani prihajajo iz
Srbije, Hrvaške in Slovenije. Ti so predstavili aplikacijo, ki je
združila trajnostne aktivnosti družbe BTC in uporabnike z navigacijo in
nabiranjem točk motivirala, da med svojim obiskom ljubljanskega BTC
Cityja tudi sami delujejo v skladu s smernicami družbeno odgovornega
poslovnega stebra Misijo: Zeleno. 

Obe soočenji ekip sta spominjali na konkurenčne odnose v realnem
globalnem gospodarstvu. Najbolje v konkurenčen okolju pod okriljem
delavnice so se odrezali člani že omenjene ekipe BTGreen: Jerica
Urbančič, Klemen Krulec, Jelena Kelaba, Dario Jaić, Rok Fortuna in Žiga
Pintar. Z zmago v skupnem seštevku obeh tekmovalnih kategorij so si
priborili plačano pripravništvo v Halcomu v študijskem letu 2016/17.
Zmagovalci so bili po mnenju predstavnikov nosilca projekta in
partnerskih organizacij sicer vsi sodelujoči, saj so predstavili
navdihujoče ideje kljub vročini in hitrem tempu pridobivanja in
implementiranja novih digitalnih znanj. 

Državni sekretar iz Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, dr. Tomaž Boh,
je o pomenu tovrstnih mednarodnih iniciativ za nadaljnji razvoj
slovenskega gospodarstva na prireditvi izpostavil, da »pomembno
prispevajo k utrditvi t.i. trikotnika znanja
(izobraževanje-raziskave-inovacije). Povezovanje med izobraževanjem,
raziskavami in gospodarstvom je torej ključno za dolgoročni
uspeh.”Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport podpira tovrstne
iniciative in meni, da študentje, tudi z uveljavljanjem v mednarodnem
okolju, krepijo tako svoje veščine in znanja, kakor tudi pripomorejo k
večji konkurenčnosti Slovenije.«

Dr. Marko Valjavec, glavni izvršni direktor družbe
Halcom, je povedal, da Halcom projekte, kot je Bytes of Banking razume
kot »del svojega DNA-ja, v katerem je inoviranje na prvem mestu. Zato se
tudi tema tokratne delavnice S.I.C.K. – Sharing Ideas Creating
Knowledge na primeru povezovanja sistemov zvestobe preko vpeljave
igrifikacije s Hal mBills mobilno denarnico izvrstno dopolnjuje. V
Halcomu na tak način preko inoviranja spoznamo na eni strani bodoče
sodelavce, ki jih vodi inovativnost, na drugi strani pa skupaj s
partnerji pridemo do novih zanimivih idej, ki so preverjene po vitki
metodi. Omenjen pristop se je izkazal za uspešnega ne samo za Halcom,
ampak tudi za vse vključene poslovne partnerje. Lansko leto smo z Bytes
of Banking osvojili nagrado za najboljšo podjetniško prakso Best of the
best Ameriške gospodarske zbornice v Sloveniji, AmCham Slovenia.
Verjamemo, da smo letos izziv še nadgradili z razvojem idej na platformi
Hal mBills, ki je bila izbrana kot najboljši IT projekt leta s strani
Slovenskega društva Informatika, najboljšim študentom pa omogočili
nadaljnji razvoj kariere v Halcomu. Z omenjenim projektom bomo
nadaljevali tudi prihodnja leta.«

Leon Štefanič Južnič, predsednik društva študentov
elektrotehnike in računalništva  EESTEC LC Ljubljana, je povedal, da »je
misija evropske organizacije EESTEC povezovati študente različnih smeri
širom Evrope z namenom ustvarjanja novih prijateljstev, pridobivanje
izkušenj in krepitev akademskega znanja ter mehkih veščin. Na podlagi
uspešno izpeljanih naprednih delavnic s podjetjem Halcom (Money Talks,
Bytes of Banking) ter JobFair zaposlitvenih sejmov smo bili s strani
evropskega društva študentov EESTEC izbrani za organizacijo evropskega
kongresa EESTEC v 2017, kar pomeni, da se bo prihodnje leto v Sloveniji
zbralo preko 100 bodočih inženirjev, voditeljev iz 23 držav in tako
soustvarjali prihodnost razvoja IT. Kot študent želim spodbuditi vse
ostale študente, da se že tekom študija aktivirajo in vključijo v
tovrstne delavnice in društva.«

Mednarodno delavnica Bytes of Banking kot pozitivna iniciativa
predstavlja svež pristop k povezovanju mladih in podjetij. Ti lahko ob
skupnem inoviranju izmenjajo dragocena znanja, ki jih slovensko
gospodarstvo potrebuje za ustvarjanje neulovljivih prednosti na
mednarodnem trgu in ustvarjanju delovnih mest z višjo dodano vrednostjo.