Dela na Letališki cesti zajemajo rekonstrukcijo obstoječega cestišča vnovo štiripasovnico, ureditev kolesarskih stez in pešpoti, predvidena pa je tudi ozelenitev območja. Prenova Letališke ceste, ki se je začela sredi avgusta, bo predvidoma trajala mesec dni. V tem obdobju vse obiskovalce BTC Cityja Ljubljana vljudno prosimo za strpnost in razumevanje. Hkrati predlagamo, da se območju, kjer potekajo gradbena dela, izognejo. Za dostop do ljubljanskega BTC Cityja zato priporočamo naslednje vhode iz Šmartinske in Bratislavske ceste.

Prenova Letališke ceste pomeni veliko pridobitev in je dodana vrednost za ta predel Ljubljane: omogoča večjo pretočnost prometa za voznike ter okrepljeno varnost in hitrejši dostop za pešce in kolesarje. S tem prenovljena prometnica pomeni nadaljevanje nenehnih izboljšav na celotnem območju BTC Cityja Ljubljana, ki krepi svojo vlogo kot dostopen, privlačen in odprt javni prostor za vse obiskovalce.