Nov sporazum obeta tako nove naložbe kot tudi infrastrukturni razvoj. To posledično zagotavlja gospodarsko rast, nove zaposlitve ter zadovoljstvo gospodarskih subjektov, meščanov in obiskovalcev na celotnem jugovzhodnem delu Ljubljane.

V Kristalni palači so sporazum podpisali: predsednik uprave družbe BTC Jože Mermal, minister za infrastrukturo dr. Peter Gašperšič, župan Mestne občine Ljubljana Zoran Janković, predsednik uprave družbe DARS dr. Tomaž Vidic in  direktor Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo Damir Topolko. 

Jože Mermal, predsednik uprave družbe BTC, je poudaril: »Podpis sporazuma je zgleden primer gospodarskega sodelovanja širšega kroga deležnikov. Izredno vesel sem, da je prišlo do tako dobrega sodelovanja skupaj z Mestno občino Ljubljana, Ministrstvom za infrastrukturo ter družbo DARS in Direkcijo RS za infrastrukturo, katerega cilj je pospeševanje gospodarskega razvoja, spodbujanje poslovnih naložb v višini 300 mio EUR, ustvarjanje 2.000 delovnih mest ter prispevanje novih davkov in socialnih prispevkov v višini 30 mio EUR. Uresničitev teh ciljev omogočamo s prevzemom odgovornosti za razvoj sodobne infrastrukture na širšem območju BTC Cityja Ljubljana in ustvarjamo dodano vrednost za sedanjo in prihodnje generacije.«

Podpisniki so k sporazumu pristopili s ciljem nadaljevanja gospodarskega razvoja na širšem območju BTC Cityja Ljubljana. Zaradi dinamične gospodarske dejavnosti je tu že danes promet čedalje gostejši, infrastrukturne zmogljivosti pa na svojem robu. Nove naložbe domačih in tujih investitorjev bodo še dodatno vplivale na prometno obremenitev. 

Prometnotehniški inštitut Fakultete za gradbeništvo in geodezijo v Ljubljani, je pripravil študijo s predlogi optimalnih rešitev za izboljšanje prometne situacije na širšem območju BTC Cityja Ljubljana. Predlogi so usklajeni s sporazumom, ki skupaj predvideva izvedbo desetih projektov. Infrastruktura bo v skladu s terminskim planom v celoti dokončana do leta 2020, določeni posegi pa se bodo zaključili že prej.