Maja Oven, direktorica Sektorja za tržno komuniciranje in odnose z javnostmi v družbi BTC, je bila na januarskem Občnem zboru Društva turističnih novinarjev Slovenije soglasno izvoljena za podpredsednico društva za prihodnje štiriletno obdobje.

Maja je dolgoletna članica Društva turističnih novinarjev Slovenije in v družbi BTC trdno vpeta v več turističnih projektov. V okviru društva je sodelovala pri organizaciji številnih dogodkov društva in več študijskih poti, lani pri izpeljavi uspešne študijske poti po Ljubljanskem barju in novi kolesarski progi Barjanka. Je odgovorna urednica BTC City Vodnika, za katerega med drugim pripravlja članke z društvenih študijskih poti in odgovorna urednica knjige »Food Bluz: Okusite različnosti, spoznajte nove prijatelje«, ki je bila javnosti predstavljena pred nekaj dnevi.

Ob izvolitvi na mesto podpredsednice društva sodelavki iskreno čestitamo. Prepričani smo, da bo tudi z njeno pomočjo društvo v naslednjih letih uspešno nadaljevalo svoje poslanstvo in pripomoglo še k večji prepoznavnosti slovenskega turizma.