Včeraj je v BTC Cityju Ljubljana potekal peti Urbani forum, z naslovom »Potenciali in razvojne prioritete mest: Celostno upravljanje in trajnostne rešitve«, ki ga organizirata Ministrstvo za okolje in prostor v in Združenje mestnih občin Slovenije (ZMOS) in izvaja GFS Inštitut. Urbani forum je namenjen izmenjavi mnenj in krepitvi sodelovanja med mestnimi občinami, Vlado RS, podjetji, ki zagotavljajo rešitve za mesta, in ostalimi deležniki razvoja. Prav tako so na njem predstavljene usmeritve Vlade RS, ki se nanašajo na razvoj in vlogo mest ter predstavljeni primeri dobrih praks. Dogodka se je udeležilo več kot 130 gostov iz vrst gospodarstva, Vlade RS, Mestnih občin, akademske sfere, institutov, razvojnih agencij, nevladnih organizacij, zagonskih podjetij idr.

Goste je z uvodnim nagovorom pozdravil tudi mag. Damjan Kralj, član uprave in direktor za trženje in marketing v družbi BTC, ki je izpostavil BTC City Ljubljana kot »mesto v malem«, v katerem se snujejo inovativne in pametne rešitve, preko katerih družba BTC izpolnjuje zavezo trajnostnega razvoja in družbene odgovornosti. V zadnjih letih se je s podporo digitalizacije in novih tehnologij BTC City Ljubljana razvil v edinstveno in inovativno mesto, v katerem se uvaja tudi koncept živega testnega okolja »Living Lab«, ki omogoča preizkušanje naprednih poslovnih idej in prototipov v realnem okolju. Mag. Damjan Kralj je izpostavil tudi rešitve, s katerimi družba sledi globalnim trendom inovacij ter rešitve za upravljanje pametnih mest, za učinkovito rabo energije ter za pametno in trajnostno ravnanje z odpadki. Poudaril je tudi pomembnost sodelovanja s poslovnimi partnerji ter Mestno občino Ljubljana, saj s tovrstnimi sodelovanji lahko izboljšujemo kakovost življenja v mestu, tako v Ljubljani kot v BTC Cityju Ljubljana.

BTC City Ljubljana je bil zastopan tudi v sklopu predstavitve primerov dobrih praks. Mark Kalin, vodja inovacijske pisarne in novih tehnologij v družbi BTC je predstavil transformacijo družbe BTC in možnosti razvoja v prihodnosti ter izpostavil pomen podatkov, ki omogočajo sprejemanje boljših in pametnih odločitev, podobno, kot odločitve glede na dražljaje sprejema človeško telo.

V drugem delu dogodka je potekala okrogla miza, na kateri je sodelovalo šest županov in podžupanov Mestnih občin. Predstavili so nove projekte in načrte posameznih občin v naslednjih treh letih. Odprta je bila tudi razprava z udeleženci, ki je zagotovo prinesla številne ideje in navdihe za izkoriščanje prebojnih priložnosti, ki prinašajo zelen napredek in ljudem prijazno prihodnost.

 

5. Urbani forum

Foto : Arhiv BTC