V petek, 31. maja 2019, je na Slovenskem forumu o odgovornem poslovnem ravnanju in človekovih pravicah v gospodarstvu, ki ga je organiziralo Ministrstvo za zunanje zadeve, skupaj z Gospodarsko zbornico Slovenije in Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo, deset slovenskih podjetij podpisalo Zavezo k spoštovanju človekovih pravic pri poslovanju. Med podpisniki je bila tudi družba BTC, v imenu podjetja pa je zavezo podpisal Julij Božič, izvršni direktor za inovacije in digitalizacijo poslovanja.

S podpisom Zaveze k spoštovanju človekovih pravic pri poslovanju, se je družba BTC zavezala k spoštovanju človekovih pravic v celotnem poslovnem procesu ter k izogibanju in preprečevanju možnih negativnih vplivov na človekove pravice.

Zaveza temelji na Splošni deklaraciji človekovih pravic, ki jo je Generalna skupščina OZN sprejela leta 1948 in na drugih relevantnih mednarodnih instrumentih s področja človekovih pravic ter na mednarodnih dokumentih s področja varovanja in spodbujanja spoštovanja človekovih pravic v gospodarskih dejavnostih. S podpisom Zaveze k spoštovanju človekovih pravic pri poslovanju so se podjetja zavezala, da bo spoštovanje človekovih pravic del politike podjetja, da bodo imenovala skrbnika za človekove pravice, izvedla skrbni pregled za identifikacijo ključnih dejavnikov tveganja, redno spremljala in poročala o spoštovanju človekovih pravic, da bodo o človeških pravicah in poslovanju ozaveščali in izobraževali zaposlene in druge deležnike, da bodo spoštovanje človekovih pravic spodbujala tudi pri poslovnih partnerjih ter sodelovala pri iskanju skupne rešitve in sodelovala s ključnimi deležniki v želji po napredku v spoštovanju človekovih pravic pri poslovanju.

Na forumu, ki je bil namenjen predstavnikom podjetij, ki gojijo kulturo spoštovanja človekovih pravic pri poslovanju, so udeležence uvodoma nagovorili minister za zunanje zadeve dr. Miro Cerar, državni sekretar na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo mag. Aleš Cantarutti, generalna direktorica GZS mag. Sonja Šmuc in varuh človekovih pravic Peter Svetina. Na forumu so nastopili tudi gostje iz Urada visoke komisarke OZN za človekove pravice, iz Švice, Francije in Slovenije. Predavatelji so pojasnili, zakaj je spoštovanje človekovih pravic za podjetja pomembno. Predstavljene so bile izkušnje Švice in Slovenije na tem področju, Smernice OECD za večnacionalne družbe, francoski zakon o obveznem skrbnem pregledu človekovih pravic za velika podjetja, prizadevanja za preprečevanje diskriminacije na delovnem mestu in Smernice za izvajanje skrbnega pregleda človekovih pravic v gospodarstvu.

Poleg družbe BTC je Zavezo k spoštovanju človekovih pravic v poslovanju podpisalo še devet podjetij: Krka, d. d., Lek, d.d., Luka Koper, d.d., Plinovodi, d.o.o., Pošta Slovenije, d.o.o., Slovenski državni holding, d.d., Slovenske železnice, d.o.o., Vzajemna d.v.z. in Zavarovalnica Triglav, d.d..

 

 

Podpis Zaveze k spoštovanju človekovih pravic pri poslovanju

Foto : GZS