Projekt Misija: Zeleni koraki že tretje šolsko leto organizirata program Ekošola in družba BTC z namenom, da krepijo zavest in znanje mladih o trajnostnih vidikih in oblikah prometa. V projektu je letos sodelovalo rekordnih 2.300 otrok in mladostnikov iz 125 slovenskih vrtcev, osnovnih in srednih šol ter šol s prilagojenim programom. Zaključen projekta so obeležil 4. junija s posebnim dogodkom v SiTi Teatru BTC, kjer so razglasili najbolj ustvarjalne likovne izdelke, domiselno tehnično-grafično ustvarjanje in raziskovalno delo o trajnostni mobilnosti. Razstava izdelkov mladih ustvarjalcev bo na ogled do 5. julija 2019 v pritličju Dvorane A v BTC Cityju Ljubljana.

Kakšna bodo vozila in promet prihodnosti, kako bodo vplivala na naše okolje in življenje ter kakšne so naše vsakodnevne prometne navade na poti v vrtec, šolo, službo in trgovino ter kako jih izboljšati? To so glavna vprašanja, s katerimi so je v letošnjem šolskem letu ukvarjali sodelujoči otroci in mladostniki. Svoj pogled so predstavili s prikazi različnih vozil in plovil v obliki maket, risb, kolažev, miselnih iger in drugih tehnik. Prikazali so tudi svojo vizijo prometa prihodnosti: leteče avtomobile, prometno pokrajino prihodnosti v kapsuli, parkirišča, spremenjena v zelenice, skiro na sončni pogon, vzletišče za rakete in celo turistično podmornico.

»Skrb za družbo in okolje je neločljivo povezano z delovanjem in razvojem družbe BTC. Tako smo z veseljem pristopili k projektu Misija: Zeleni koraki, s katerim smo v sodelovalnem duhu spodbujali kreativnost mladih na za okolje perečem področju, kot je mobilnost. Promet je eden največjih onesnaževalcev in zato je premik v smeri trajnostnih načinov mobilnosti nujen tako v mišljenju kot ravnanju,« je ob zaključku programa poudaril Miha Mermal, izvršni direktor za marketing in trajnostni razvoj v družbi BTC.

Mag. Gregor Cerar, nacionalni koordinator programa Ekošola, je izpostavil: »V programu Ekošola vzpostavljamo dolgoročno usmerjene projekte, med katerimi je tudi Misija: Zeleni koraki. Namenjen je postopnemu večanju znanja, da promet in mobilnost vplivata na kakovost okolja, s tem pa tudi na kakovost življenja. Postopno spreminjanje življenjskih navad na področju mobilnosti pozitivno vpliva na druga področja, med njimi je izjemno pomembno blaženje podnebnih sprememb.«

Zmagovalne ustanove projekta Misija: Zeleni koraki 2018/2019 po kategorijah:

Vrtci:

1. mesto: Vrtec Agata pri OŠ Poljane
2. mesto: Otroški vrtec Metlika
2. mesto: Vrtec Ringaraja pri OŠ Artiče
3. mesto: Vrtec Križevci

Prva triada OŠ:

1. mesto: OŠ Kidričevo s podružnico Lovrenc na Dravskem polju
2. mesto: OŠ Štore
3. mesto: OŠ Antona Martina Slomška
3. mesto: Spodnja Šiška

Druga triada OŠ:

1. mesto: OŠ Šturje Ajdovščina
2. mesto: OŠ Grad
2. mesto: OŠ Kuzma
3. mesto: OŠ Šmarje pri Jelšah, POŠ Mestinje
3. mesto: OŠ Vransko – Tabor

Tretja triada OŠ:

1.mesto: OŠ Luisa Adamiča Grosuplje
2. mesto: OŠ Louisa Adamiča Grosuplje
3. mesto: OŠ Gornji Petrovci

Posebna kategorija:

1. mesto: OŠ Glazija
2. mesto: CUDV Dobrna
3. mesto: CUEV Strunjan

Srednje šole:

1. mesto: Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje
2. mesto: ŠC Slovenj Gradec, Srednja zdravstvena šola
3. mesto: Srednja vzgojiteljska šola, gimnazija in umetniška gimnazija Ljubljana

Družba BTC sodelovanje v projektu izvaja pod okriljem poslovnega stebra Misija: Zeleno, kjer združuje družbeno odgovorne projekte in dejavnosti za trajnostni razvoj. Z množico aktivnosti družba BTC v sodelovanju s partnerji ustvarja priložnosti v korist sedanje in prihodnjih generacij.

Program Ekošola je največja mednarodna mreža otrok, mladih, vzgojiteljev ter učiteljev na svetu, ki okoljsko vzgojo in načela trajnostnega razvoja vključujejo v vsakodnevno delo in učenje. Program Ekošola je v svetovnem merilu vodilni in najbolj razširjeni program vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj na svetu, saj vključuje preko 15 milijonov otrok, milijon vzgojiteljev in učiteljev, več kot 48.000 ustanov v 65 državah po vsem svetu. V Sloveniji v programu Ekošola sodeluje več kot 100.000 otrok, učencev, dijakov in študentov ter 8.500 vzgojiteljev ali učiteljev (ekokoordinatorjev), mentorjev in projektnih vodij.

 

 

Zaključek projekta Misija: Zeleni koraki

Foto : Studio Bomba