Program Ekošola in družba BTC sta pred štirimi leti sklenila partnerstvo in oblikovala dolgoročni projekt Misija: Zeleni koraki, katerega cilj je med mladimi povečati ozaveščenosti o trajnostnih vidikih in oblikah prometa. V minulem šolskem letu so organizatorji v središče projekta postavili vpliv prometa na podnebne spremembe in ogljični odtis, kar je bila zelo aktualna tematika v času epidemije COVID-19.

Letos so se organizatorji zaradi okoliščin ob epidemiji odločili, da zaključnega dogodka, kot je bilo v navadi v preteklih letih, ne bodo izpeljali, ohranili pa so nagrade za najbolj ustvarjalne likovne izdelke, domiselno tehnično-grafično ustvarjanje in najboljše raziskovalno delo o trajnostni mobilnosti.

V projektu je sodelovalo 1.500 otrok in mladostnikov iz 82 slovenskih vrtcev, osnovnih in srednjih šol ter šol s prilagojenim programom, izdelki mladih ustvarjalcev pa so do 31. julija 2020 na ogled v Dvorani A v BTC Cityju Ljubljana.

Zmagovalci projekta Misija: Zeleni koraki 2019/2020:

Vrtec pri OŠ Sveti Tomaž, Vrtec Pedenjped, Enota Sladkosned, Vrtec Gumbek, Vrtec Ivanjkovci, Vrtec pri OŠ XIV. divizije Senovo.

OŠ Dolenjske Toplice, OŠ Vransko –Tabor, OŠ Ivana Skvarče Zagorje, OŠ Livada Ljubljana, OŠ Rodica, OŠ Brinje Grosuplje, OŠ Dob, PŠ Krtina, OŠ Oskarja Kovačiča in POŠ Rudnik, OŠ dr. Bogomirja Magajne Divača, PŠ Senožeče, OŠ Louisa Adamiča Grosuplje, PŠ Žalna, OŠ Šmarje pri Jelšah, POŠ Sveti Štefan, OŠ Louisa Adamiča Grosuplje, OŠ Gornja Radgona, OŠ Šmartno v Tuhinju, Srednja šola Zagorje, CUDV Radovljica, OŠ Roje, II. OŠ Žalec, CUEV Strunjan.

Družba BTC sodelovanje v projektu izvaja pod okriljem poslovnega stebra Misija: Zeleno, kjer združuje družbeno odgovorne projekta in dejavnosti za trajnostni razvoj. Z množico aktivnosti družba BTC v sodelovanju s partnerji ustvarja priložnosti v korist sedanje in prihodnjih generacij.

Program Ekošola je največja mednarodna mreža otrok, mladih, vzgojiteljev ter učiteljev na svetu, ki okoljsko vzgojo in načela trajnostnega razvoja vključujejo v vsakodnevno delo in učenje. Vanj je vključenih preko 15 milijonov otrok, milijon vzgojiteljev in učiteljev, več kot 48.000 ustanov v 65 državah po vsem svetu. V Sloveniji v programu Ekošola sodeluje več kot 100.000 otrok, učencev, dijakov in študentov ter 8.500 vzgojiteljev ali učiteljev, mentorjev in projektnih vodij.