Družba BTC je v petek, 15. marca 2024, s podpisom pogodbe postala ena izmed 18 članic Konzorcija za vzpostavitev ekosistema vodika iz nizkoogljičnih virov, ki ga organizira Slovensko-japonski poslovni svet, koordinira pa družba ELES. Cilj konzorcija, ki ga sestavljajo podjetja elektroenergetskega in plinskega sektorja, industrije, javnega in zasebnega sektorja, je pospešitev uvedbe vodika kot trajnostnega goriva prihodnosti.

Člani Konzorcija za vzpostavitev ekosistema vodika iz nizkoogljičnih virov si bodo prizadevali izvesti različne projekte vrednostne verige vodika iz nizkoogljičnih virov v Sloveniji ter sodelovali pri vzpostavitvi vsedržavnega nizkoogljičnega vodikovega ekosistema. S tem bodo prispevali k doseganju ciljev zelenega energetskega prehoda in zagotavljanju nizkoogljične prihodnosti Slovenije, poleg tega pa bo njihov model lahko zgled za druge države Evropske unije in širše.

V družbi BTC bodo v okviru Konzorcija osredotočeni predvsem na prepoznano priložnost, ki izhaja iz potencialne namestitve vodikovih polnilnic na strateških lokacijah za logistiko in drug komercialni transport. Sodelovali pa bodo tudi pri drugih demonstracijskih projektih, ki jih bodo člani Konzorcija identificirali kot obetavne. Člani Konzorcija bodo imeli dostop do več kot 6.500 strokovnjakov, ki bodo na različne načine podprli razvoj vodikovega ekosistema, od zagotavljanja zemljišč, infrastrukture, električnega omrežja do virov energije, strokovnega znanja in drugo.

S sodelovanjem v različnih projektih, kot je Konzorcij za vzpostavitev ekosistema vodika iz nizkoogljičnih virov, družba BTC svoja trajnostna prizadevanja še dodatno nadgrajuje v smeri oblikovanja naprednih poslovnih modelov, ki bodo družbi kot celoti omogočili hitrejšo zeleno preobrazbo v smeri višje kakovosti bivanja, bolj zdravega načina življenja in bolj trajnostno naravnanega odnosa do okolja, v katerem živimo.

Foto : ELES