V družbi BTC smo ponosni imetniki standardov ISO 9001 za sistem vodenja kakovosti, ISO 14001 za sistem ravnanja z okoljem, ISO 50001 za sistem upravljanja z energijo ter ISO 55001 za sistem upravljanja z osnovnimi sredstvi.

Med letnim pregledom, ki ga je izvedel SIQ Ljubljana, smo znova dokazali, da uspešno izvajamo in nenehno izboljšujemo naše poslovne procese. Poleg tega skrbimo za okolje, krepimo dialog z našimi deležniki ter uspešno obvladujemo tveganja in priložnosti. Ob zaključenim pregledom smo sedaj pripravljeni na implementacijo priporočil za nadaljnje izboljšave.

Naša zaveza k odličnosti se odraža v doslednem izpolnjevanju najvišjih standardov, kar nas navdaja s ponosom in motivacijo za prihodnje izzive.

Foto :