Na podlagi 9. in 12. člena Statuta družbe Blagovno trgovinski center d. d., Ameriška ulica 2, Ljubljana, Upravni odbor družbe sklicuje skupščino delničarjev, ki bo dne 21. 5. 2024, ob 10.30 uri, v sejni sobi poslovne stavbe Dvorane 7, 1. nadstropje, Grška ulica 3, Ljubljana.

Gradiva:
Sklic skupščine (12.4.2024)

Gradiva:
Revidirano Letno poročilo BTC d.d. za poslovno leto 2023
Poročilo o preveritvi revidiranega Letnega poročila družbe BTC za poslovno leto 2023
Predlogi sklepov z obrazložitvami za skupščino družbe BTC za poslovno leto 2023