V SiTi Teatru se je s podelitvijo nagrad zaključil letošnji ozaveščevalni projekt Misija: Zeleni koraki, ki spodbuja zeleni promet in bolj trajnostne potovalne navade. V projektnih dejavnostih je letos sodelovalo 1.300, v osmih letih pa skupno več kot 15.000 otrok, učencev, dijakov in študentov. S podporo mentorjev pripravljajo likovne in grafične izdelke, skulpture, makete, plakate, predstavitve, literarna dela, video prispevke, organizirajo tematske dneve, delavnice, predavanja strokovnjakov, v projektne dejavnosti vsako leto bolj pogosto vključujejo tudi starše in lokalno skupnost. – Letošnji izdelki so na ogled do 7. julija 2024 v BTC Cityju Ljubljana v kleti Dvorane A.

Z izbiro prevoznega sredstva vplivamo na naše okolje, zdravje in kakovost življenja – to je glavno sporočilo izobraževalno-ozaveščevalnega projekta, ki sta ga pred osmimi leti prvič organizirala program Ekošola in družba BTC.  V njem otroci, učenci, dijaki in študentje proučujejo različne načine in oblike prevoza, predlagajo, kako preusmeriti promet na bolj trajnostne in okolju prijazne oblike prevoza ter poskušajo spreminjati lastne potovalne navade med šolskim letom in med počitnicami.

Mag. Gregor Cerar, nacionalni koordinator programa Ekošola: »Pri mlajših skupinah je večji poudarek na proučevanju lokalnega okolja: kako se je mogoče prevažati v domačem kraju, do vrtca in šole, raziskujejo, ali imajo urejene poti za hojo ali kolesarjenje oziroma na voljo javni prevoz. Starejše skupine poleg uporabe javnega prevoza spodbujamo, da iščejo čim bolj trajnostne potovalne rešitve za njihove individualne potrebe. Tisti, ki v projektu sodelujejo več let, raziskujejo ogljični odtis prometa ter alternativne načine, kot so skupni prevozi, izposoja, souporaba itd. Vse bolj pogosto v dejavnosti vključujejo tudi starše. To je tudi dolgoročna ambicija: da je zeleni promet del vsakdanjega življenjskega sloga.«  

»Promet in potovanja so del sodobnega načina življenja, obenem predstavljajo eno največjih obremenitev za okolje. Zato je naslavljanje izzivov zelenega prometa ter iskanje in uvajanje alternativ toliko bolj pomembno. Projekt omogoča mladim, da so kritični in kreativni obenem, predvsem pa usmerjeni v iskanje rešitev. Verjamemo, da na tak način prispeva k premikom za bolj trajnostno življenje, kar na več področjih podpiramo in izvajamo v družbi BTC,« poudarja Miha Mermal, izvršni direktor za področje marketinga in trajnostnega razvoja v družbi BTC.

Vsako leto v sklopu projekta organizirajo nagradni natečaj, s katerim partnerja nagradita najbolj ustvarjalne, celovite in domišljene projektne dejavnosti in izdelke na temo trajnostne mobilnosti in povezanih tem.

Zmagovalci projekta Misija: Zeleni koraki 2023/2024 po kategorijah

VRTCI

 1. Vrtec Beltinci-enota Sonček
 2. Vrtec Kidričevo, Vrtec Anice Černejeve, Otroški vrtec Metlika
 3. Vrtec pri OŠ Sveti Tomaž, Vrtec Slovenska Bistrica-enota Makole

Prva triada OŠ

 1. OŠ Livada Ljubljana
 2. OŠ II Murska Sobota
 3. OŠ Draga Kobala Maribor-POŠ Brezje, OŠ Oskarja Kovačiča

Druga in tretja triada OŠ

 1. OŠ Notranjski odred Cerknica
 2. OŠ Dravlje
 3. OŠ Vransko-Tabor, OŠ Antona Žnideršiča Ilirska Bistrica

Šole s prilagojenim programom

 1. OŠ Jela Janežiča
 2. CUDV Radovljica
 3. OŠ Glazija Celje

Srednje šole in fakultete

 1. Gimnazija in srednja šola Kočevje
 2. Pedagoška fakulteta Ljubljana
 3. Gimnazija Litija

Foto :