Dosedanje izvršno vodstvo družbe BTC v nespremenjeni sestavi nadaljuje svoje delo in z mesecem julijem pričenja svoj nov petletni mandat.

Mag. Damjan Kralj, glavni izvršni direktor, Rajko Čvorovič, izvršni direktor za področje financ in informatike, in Miha Mermal, izvršni direktor za področje marketinga in trajnostnega razvoja, bodo skladno s potrditvijo upravnega odbora družbe BTC tudi v novem petletnem mandatu nadaljevali z uresničevanjem aktualne strategije razvoja družbe.

Mag. Damjan Kralj, glavni izvršni direktor družbe BTC, ob nastopu novega mandata izpostavlja, da bodo njihova prizadevanja nadgrajevala dosedanje poslovne rezultate, ki predstavljajo trdno osnovo za nadaljevanje izvajanja razvojne strategije tudi v prihajajočem obdobju. Ob tem dodaja: »Vodstvo bo v dosedanji sestavi nadaljevalo z večdimenzionalnim razvojem družbe BTC, razvojem inovacijskega ekosistema, partnerskim sodelovanjem in krepitvijo trajnostnih prizadevanj.«

Tudi v naslednjem mandatnem obdobju bo usmeritev družbe temeljila na partnerskem sodelovanju, odprtosti za inovacije in nove rešitve, vključevanju deležnikov ter uresničevanju trajnostnih prizadevanj.