Na podlagi letošnjega dobrega poslovanja družbe BTC d. d., Ameriška ulica 2, 1000 Ljubljana, je Upravni odbor družbe, dne, 3. 7. 2024 sprejel sklep o izplačilu vmesne dividende.

Izplačilo v višini 10,00 EUR bruto na delnico bo opravljeno 12. 7. 2024, presečni dan pa je 11. 7. 2024.