Ljubljana, 25. 7. 2003

Nadzorni svet družbe je 25.07. obravnaval polletno poslovanje družbe in ga ocenil kot zelo dobro.

Celotni poslovni izid BTC d. d. presega pričakovanega za 13 odstotkov, ob koncu leta pa naj bi bil ta v primerjavi z letom 2002 višji za 30 do 35 odstotkov.

Prihodki od prodaje storitev v višini 3,894 milijarde tolarjev so za prvo polletje na nivoju pričakovanih za leto 2003. Poslovni izid iz rednega poslovanja je od pričakovanega višji za 28 odstotkov.

&

Poslovanje BTC d. d. je v prvem polletju leta 2003 preseglo pričakovanja za 13 odstotkov. Poleg preseganja poslovnega načrta je za poslovanje v tem obdobju značilna tudi intenzivna investicijska politika, povečanje obsega distribucijsko – logističnih storitev in povečanje števila zaposlenih.

Glavna značilnost poslovanje družbe BTC d. d. v prvi polovici leta 2003 je intenzivna investicijska politika. Družba je v prvem polletju 2003 investirala 1,6 milijarde tolarjev. Največje investicije so:

Nakupovalno središče v Murski Soboti – največje regijsko središče

V nakupovalnem središču v Murski Soboti je BTC konec junija dokončal nov objekt in vanj vložil 1,2 milijard tolarjev. Uporabnik objekta je BTC-jev poslovni partner Spar, nakupovalno središče pa se je tako povečalo za 7.700 m2 . Z 20.500 m2 poslovnih površin je tako največje trgovsko središče v regiji. V nakupovalnem središču poteka tudi prenova obstoječega nakupovalnega centra, ki bo predvidoma končana v mesecu oktobru 2003. Pred podpisom je tudi pogodba o postavitvi prodajnega centra »vse za dom« na površini 5.570 m2. Nov center bo najverjetneje zaključen v prvi polovici leta 2004.

Nakup zemljišč, prenova dvorane A, preureditev ter obnova objektov

Družba je namenila 289.854.000 tolarjev za nakup dodatnih zemljišč za nadaljnji razvoj v Ljubljani. Poleg tega je 122.000.000 tolarjev namenila za preureditev objektov v Ljubljani, ki se iz skladiščnih spreminjajo v poslovno- trgovske ter za obnovo trgovskih površin v dvorani A. Prenovo dvorane A družba izvaja skupaj z njenimi najemniki. V okviru projekta bodo prenovljeni atriji, urejena prezračevanja, popolnoma bodo prenovljene sanitarije, izdelane kupole za dodatno svetlobo, polepšane izložbe in vhodi ter nameščena bo tudi sodobna urbana oprema. Dvorana A bo konec novembra 2003 dobila novo in svežo notranjost, ki se bo zlivala z lani obnovljeno fasado. Pripravljeni so tudi načrti za preureditev zunanje tržnice z nadstreški in kioski.

Vodni park

V zaključni fazi je projektiranje vodnega parka. Družba bo v kratkem začela s postopkom pridobivanja ustreznih dovoljenj za gradnjo, ki bo predvidoma zaključen v letu 2004. V vodnem parku bo novo zaposlitev dobilo 40 ljudi.

Za 11 odstotkov povečali število zaposlenih

V prvem polletju leta 2003 je družba povečala zaposlovanje za 11 odstotkov , največ na račun opravljanja logistično – distribucijskih storitev v novem Logističnem centru Spar ob Letališki cesti. Nov Logistični center je začel poslovati v začetku meseca januarja 2003. BTC bo obseg poslovanja v Logističnem centru razširil tudi na izvajanje storitev hladilnega programa. Investicije na tem področju že potekajo in bodo zaključene meseca avgustu 2003.

&

Certifikat kakovosti ISO 9001 2000

Družba je v prvi polovici leta 2003 tudi pridobila certifikat po novem standardu ISO 9001 2000. Nov certifikat kakovosti daje večji povdarek inovativnosti in projektnemu vodenju atraktivnih razvojnih programov družbe. Standard kakovosti je družba uvedla že leta 1998.

Polletno poročilo BTC d.d. bo na podlagi Zakona o gospodarskih družbah, Zakona o trgu vrednostnih papirjev in Pravil poslovanja Ljubljanske borze objavljeno v mesecu avgustu 2003.

Polletno poročilo BTC

Dodatne informacije:
Sektor za tržno komuniciranje in odnose z javnostmi BTC d.d.
Šmartinska 152
SI – 1533 Ljubljana
Tel: 01 585 13 19
Fax: 01 585 13 76
e-mail: maja.oven@btc.si