Sporočilo za javnost-prepovedane droge 29.11.04.

Uspešna akcija zasega prepovedanih drog se 20.11.2004 ni zgodila na območju BTC CITYja, temveč na parkirišču nakupovalnega centra Bauhaus. Bauhaus je lokacijsko in poslovno popolnoma ločen od BTC CITYja in leži na nasprotni strani Bratislavske ceste. BTC d.d. pojasnjuje kraj dogodka, ker se v javnosti že od trenutka zasega drog kot kraj, kjer se je akcija dogajala, uporablja napačna lokacija. Bauhaus ni sestavni del BTCjevega poslovno nakupovalnega središča. Prve informacije smo razumeli kot približen opis lokacije, kjer je bila droga zasežena, ker pa se nepravilne informacije v medijih nadaljujejo želimo, da se ime BTCja ne pojavlja več, ker je ta podatek napačen in zavajujoč.

V zvezi s tem želimo pojasniti zadevo širše, namreč, da družba BTC posveča varstvu in varovanju trgovcev, obiskovalcev in premoženja vedno večjo skrb in pozornost. Varovanje in varstvo izvajamo na več nivojih. Neposredno varovanje izvaja sama družba BTC d.d. prek službe, zadolžene za varnost in varovanje; za neposredno fizično varovanje skrbi tudi specializirana družba Sintal. Celotno območje BTC je v večjem delu pokrito z video kamerami, ki nadzirajo dogajanja na parkiriščih in cestiščih ter v precejšnjem delu tudi notranjost nakupovalnih dvoran. Predvsem pa se varnost na območju BTC zagotavlja z neprekinjenim delom, sodelovanjem vseh odgovornih iz BTCja in policijske postaje Ljubljana Moste. Vodstvo družbe BTC letno usklajuje programe in aktivnosti, ki so povezane z varnostjo z vodstvom Policijske uprave Ljubljana. Skupaj se analizira varnostna situacija na območju BTC City-ja, pripravijo se skupni, zelo obsežni izobraževalni programi, namenjeni zagotavljanju permanentne varnosti obiskovalcev, vseh zaposlenih, poslovnih partnerjev oziroma trgovcev ter vseh ostalih udeležencev na območju. Prav zaradi takšnega sodelovanja se je tudi zelo izboljšala varnost nočnega dogajanja okoli Koloseja, kjer je veliko mladih.

Doslej se na srečo na območju BTC niso zgodile večje nesreče ali delikti in storili bomo vse, kar je v naši moči, da bo tako tudi v prihodnje. Delniška družba BTC bo nadaljevala z izvajanjem ukrepov za večjo varnost vseh udeležencev na območju BTC.Upamo, da bomo z dobrim in kvalitetnim delom zagotavljali čim večjo varnost in dobro počutje vseh obiskovalcev, zaposlenih in ostalih udeležencev.

Uprava BTC d.d.
Ljubljana, 29. november, 2004.