PODPIS DOLGOROČNE KREDITNE POGODBE MED DRUŽBO BTC IN SINDIKATOM BANK POD VODSTVOM BANK AUSTRIA CREDITANSTALT
&
&
Dne 14. januarja je bila podpisana pogodba o sindiciranem posojilu med družbo BTC d.d. in Bank Austria Creditanstalt d.d., kot organizatorico celotne kreditnega aranžmaja ter sindikatom bank: Nova Ljubljanska banka d.d., LHB Internationale Handelsbank AG in Abanka Vipa d.d.

Družba BTC bo posojilo v znesku 40 mio EUR za obdobje 15 let uporabila za reprogramiranje obstoječih posojil namenjenih dolgoročnemu razvoju. Višina posojila, doba vračila ter ugodna obrestna mera pomeni za družbo BTC bolj stabilen denarni tok, izboljšanje planiranja le tega in lažje uravnavanje vseh finančnih obveznosti družbe, poleg tega pa znižanje stroškov financiranja za 200 mio SIT na letni ravni.
&
Z omenjenim posojilom je družba BTC dobila ponovno potrditev uspešnosti dosedanjega razvoja in poslovanja ter zaupanja v vizijo, ki jo ima v prihodnje s strani uglednih mednarodnih in domačih bank.
&
Agentura Bank Austrie Creditanstalt je sad dolgoletnega odličnega sodelovanja in zaupanja tako med družbama kot tudi zglednega sodelovanja z bankami v sindikatu, ki uspevajo zaznati potrebe in potenciale strank in k temu pritegniti tudi tuje finančne institucije. Upamo lahko, da bo dano posojilo za seboj potegnilo podobna razmišljanja in ambicije ostalih investitorjev z izdelano poslovno strategijo, ki doslej niso našli primernih finančnih vzvodov.
&
&
&
Uprave:
Bank Austrije Creditanstalt d.d.Ljubljana,
Nova Ljubljanska banka d.d.,
LHB Internationale Handelsbank AG,
Abanka Vipa d.d. in
BTC d.d.
&
Ljubljana, 14. januarja, 2005