Uprava BTC d.d., na podlagi 1. odstavka 286.čl. ZGD, na zahtevo manjšinskega delničarja v skladu z 284.čl. ZGD, objavlja razširitev dnevnega reda skupščine sklicane z dne 25.03.2005.
Doda se točka dnevnega reda št. 4: Potrditev sklepov skupščine BTC d.d. z dne 17.12.2001.
Predlog sklepa: potrdijo se vsi sklepi skupščine BTC d.d., ki so bili sprejeti na skupščini 17.12.2001 pod točkami 2, 3, 4 in 5, ki so bili objavljeni v uradnem listu RS št. 91, dne 16.11.2001.

Uprava BTC d.d.