Na osnovi doseženih poslovnih rezultatov BTC d.d. ter izvajanju intenzivne naložbene politike v prvem polletju 2005 sta Uprava in Nadzorni svet ocenila poslovanje družbe v prvem polletju 2005 kot zelo uspešno. Družba je v obdobju ustvarila 4.350.286 tisoč SIT prihodkov od prodaje storitev, kar je 4% več kot v enakem obdobju leta 2004, ustvarila pa je tudi 482 mio SIT drugih poslovnih prihodkov. Dobiček iz poslovanja znaša 1.646.303 tisoč SIT in je višji za 25%, čisti dobiček pa znaša 1.697.950 tisoč SIT in je višji za 150% glede na enako obdobje leta 2004. Izjemen rezultat, ki enkratno povišuje rezultate poslovanja, posledica letošnje uspešne prodaje deleža v družbi Telemach d.o.o., pa tudi zaradi prestrukturiranja dolgoročnih finančnih obveznosti, odplačila glavnic, znižanja obrestnih mer in znižanja tečajnih razlik, ki so posledica počasnejše rasti tečaja EUR in tudi zaradi vstopa v EMR2 konec junija 2004. Družba je v obdobju na novo neposredno povečala število zaposlenih za 8.33%, posredno pa je poleg tega dodatno delo dobilo še 56 ljudi, večinoma v Atlantisu, kar vodstvo šteje za velik uspeh, v času povečanja števila brezposelnih ljudi v RS.

Za poslovanje družbe v prvem polletju 2005 je poleg doseganja zelo dobrih poslovnih rezultatov značilno še:

1. odprtje vodnega mesta Atlantis,
2. intenzivna naložbena politika,
3. programska ureditev južnega dela BTC CITYja v rekreativno& zabaviščno četrt.

1.Atlantis
Vodno mesto Atlantis je javnosti odprlo vrata 22. aprila letos, kot eno največjih evropskih vodnih mest. Doslej je Atlantis obiskalo cca 77.000 obiskovalcev vseh generacij, med njimi že več kot 1.000 tujcev, številne šole in obiskovalci iz vse Slovenije. Vodno mesto nudi adrenalinsko zabavo za mlajše ter plavanje za sprostitev in rekreacijo v 14. zunanjih in notranjih bazenih. Vodno mesto ima dvanajst savn, od tega štiri zunanje s svojim bazenom. Poleg bazenov in savn so obiskovalcem posebej privlačni še tobogani, Tajske masaže, pa številne animacije za vse priložnosti, kot npr. vodna telovadba in aerobika, animacije v savnah kot so blatne kopeli, vrtinčenje zraka s soljo in medom… Ponudbo Vodnega mesta dopolnjujejo dodatne možnosti sprostitve in rekreacije predvsem igrala za otroke, odbojka na mivki, vodna blazina, trampolin. Obiskovalce privlači tudi izjemno lepo urejena notranjost atrijev.

2.Intenzivna naložbena politika
V prvem polletju je bila skupna vrednost naložb družbe 1.943.700 tisoč SIT. Največje naložbe pa so poleg Atlantisa bile:
DVORANA A – po preselitvi Merkurja na večji poslovni center v dvorani XVII, je bil v začetku julija meseca na njegovem mestu odprt nov prehrambeni center Spar. Dvorana A je bogatejša tudi zaradi izboljšanje in povečanje zmogljivosti klime, ki dovaja več zraka v dvorano in omogoča hladnejši zrak v ekstremnih razmerah.
ARENA – popolnoma je bilo prenovljenih 6900 m2 dvorane XVIII, v kateri je družba Kolosej je na novo uredila dvorana prostor z 28 bowling stezami, mizami za biljard, poljem za lasersko streljanje in sončnim studiom. V Areni bo v jeseni svetovni pokal v bowlingu, ravno tako pa se bo prostor Arene povečal še za dodatne programe zabave. BTC je kot lastnik dvorane sodeloval pri ureditvi infrastrukture.
MEGA LET – še vedno je v procesu prenove dvorana XII, v kateri bodo trije poslovni partnerji v jeseni odprli nov tekstilni center na cca 4000 m2 s poudarkom na športni opremi. BTC je kot lastnik dvorane sodeloval pri ureditvi infrastrukture.
ZARA- v postopku urejanja je dvorana E, v kateri poslovni partner Magistrat International ureja nov center, ki bo odprt v septembru za namene znane španske tekstilne znamke Zara. Prihodnje leto bo sledila druga faza prenove za isto blagovno znamko, objekt pa bo tako v celoti renoviran in vsebinsko izpopolnjen. S sodobnim pokritim koridorjem bo urejen tudi prehod med Emporiumom in novim centrom Zare v dvorani E tako, da bodo obiskovalci nemoteno prehajali med obema stavbama. BTC je kot lastnik objekta sodeloval pri ureditvi infrastrukture.
NAKUPOVALNO SREDIŠČE NOVO MESTO – po vzoru dvorane A v Ljubljani, se prenavlja in posodablja dvorana B v Novem mestu. Preurejeni so skupni prostori, WC, hodniki z novimi stropovi, tlaki, nova razsvetljava, nove izložbe. Sočasno so se prenovili interieri trgovskih prostorov tako, da je središče dobilo nov izgled in dodatno osvežitev. Prostor je bolj privlačen in atraktiven, nenazadnje so urejeni na novo tudi atriji na hodnikih.

3.programska ureditev južnega dela BTC CITYja v rekreativno zabaviščno četrt.
Z namenom, da se pod enotno krovno znamko BTC CITY uvrstijo različne dejavnosti, ki bodo omogočale obiskovalcem in potrošnikom vseh generacij, da na enem prostoru združijo nakupovanje, rekreacijo in zabavo, je bil južni del območja načrtovan za namene rekreativno zabaviščne četrti. Prvemu projektu, teniški dvorani s fitnesom, savnami in badmintonom-Millenium je sledil prvi slovenski multikino Kolosej, letošnjo spomlad pa sta se jim pridružila vodno mesto Atlantis in zabaviščni center Arena. Dejavnosti teh projektov so prinesle nove vrste zabave, rekreacije in sprostitve, ki omogočajo obiskovalcem aktivno izrabo prostega časa, predvsem pa, da lahko izbirajo med veliko ponudbo zabave na vodi, plavanjem, savnami, masažami, bowlingom, biljardom, ogledi filmov itd. BTC CITY je z zaokrožitvijo navedenih dejavnosti naredil korak naprej, dodatno stopnjo v ohranitvi konkurenčnosti in prepoznavnosti ne le kot poslovno nakupovalni, rekreativni, zabaviščni in kulturni center, pač pa tudi kot turistična destinacija in edinstveno središče s toliko raznolikimi dejavnostmi. Z dokončanjem Atlantisa je BTC CITY s svojimi 365.300 m2 površin poslovnih prostorov, postal največje tovrstno središče v Evropi.

______________________________________________________________
Dodatne informacije: BTC, Sektor za tržno komuniciranje in odnose z javnostmi – Maja Oven, tel.: 01 585 13 19, e-pošta: maja.oven@btc.s