S pričetkom študijskega leta 2008/2009 se bo pod okriljem Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani in BTC Logističnega centra pričel izvajati nov študijski program – izredni študij Poslovne logistike. Študentom, ki bodo po zaključku triletnega študija pridobili naziv diplomirani ekonomist za področje poslovne logistike, bodo ob univerzitetnih profesorjih predavali tudi strokovnjaki iz prakse znanih izvajalcev logističnih storitev in najodgovornejši menedžerji za logistiko v trgovskih in proizvodnih družbah.

Program triletnega bolonjskega študija je potrjen s strani Sveta za visoko šolstvo Republike Slovenije in se bo v letošnjem letu pričel izvajati ob pogoju, da bo prijavljenih vsaj 20 ali več kandidatov. Predavanja bodo potekala na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, od koder so tudi nosilci predmetov, ter v Logističnem centru BTC. Kot gostujoči predavatelji bodo sodelovali priznani strokovnjaki iz prakse znanih logističnih družb ter najodgovornejši menedžerji za logistiko v proizvodnih in trgovskih družbah. Vsi že imajo izkušnje s pedagoškim delom, nekateri pa so že tudi habilitirani za predavatelje.

Študij je namenjen predvsem menedžerjem logističnih, trgovskih in proizvodnih družb, ki imajo ambicije, da bi logistiko razvijali z najsodobnejšimi, tehnološkimi in organizacijskimi metodami ter kandidatom, ki si svoje delo predstavljajo v logistiki kot eni najhitreje rastočih dejavnosti. Tilen Balon, vodja službe za študijske zadeve na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, in Janko Pirkovič iz BTC Logističnega centra ocenjujeta, da »študij nudi izjemno povezavo teoretičnih znanj in praktičnih izkušenj, zato je namenjen menedžmentu, ki ima ambicije prevzemati odgovornejše delovne naloge«.

Izredni študij Poslovne logistike se bo pričel izvajati v letošnjem oktobru, vpisi pa bodo potekali v mesecu septembru na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Pogoj za vpis je končan štiriletni srednješolski program pred 1. junijem 2005 ali končana matura. Po končanem triletnem študiju bodo diplomanti imeli možnost nadaljevanja študija na Bolonjskem magistrskem podiplomskem študijskem programu Poslovna logistika na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Šolnina za semester skupaj z letno vpisnino znaša 1.097,06 evra brez stroškov študijskega gradiva.

&

Dodatne informacije:

BTC d.d., Maja Oven, Direktorica sektorja za tržno komuniciranje in odnose z javnostmi, e-pošta: maja.oven@btc.si

&