V četrtek, 1. aprila, ob 12. uri bo v spodnji etaži dvorane Emporium v BTC CITY Ljubljana potekala otvoritev razstave izdelkov v okviru natečaja »Ustvarjalnost v ekologiji«. Natečaj je potekal od januarja dalje, na njem pa so sodelovale štiri slovenske eko šole – Osnovna šola Zalog, Osnovna šola Polje, Osnovna šola Savsko naselje in Osnovna šola Nove Jarše. Osnovni namen natečaja in razstave, ki bo na ogled do 3. maja, je krepiti zavedanje in pomen, ki ga ima čisto in zdravo okolje za človeka in naravo. Natečaj sta zasnovali in izvedli družbi BTC in Vibacom.

Na otvoritvi razstave bo BTC podelil nagrade za najboljše eko prispevke v okviru petih razpisanih kategorij (pisni, fotografski, slikarski ali risarski ter multimedijski oz. video prispevki) na temo vode, energije, odpadkov, prometa in zdravega načina življenja. Hkrati bo izbral in nagradil tudi najboljši prispevek v okviru nacionalnega natečaja za Injo nagrado 2009 (nagrade in priznanja za inovacijsko novinarstvo in komunikacije).

BTC izvaja številne aktivnosti s področja varovanja okolja, ob tem pa je zasnoval tudi dolgoročni projekt Eko indeks, ki predstavlja ponderiran seštevek vseh dobrih dejanj, s katerimi podjetje povečuje pozitivne vplive na okolje na različnih področjih – ravnanje z energijo, vodo, odpadki, prometom in varnostjo. Ob tem je BTC osnoval še spletni portal www.zelenojemojemesto.si, ki vsebuje konkretne napotke, zanimivosti in ugodnosti, namenjene obiskovalcem in širši javnosti.

Dodatne informacije:

BTC d.d., Vanda Bernetič, , Sektor za tržno komuniciranje in odnose z javnostmi, Organizator tržnih dogodkov tel.:01 585 13 28, e-pošta: vanda.bernetic@btc.si

&