Gradbišče Kristalne palače, ki je prvi projekt, ki se gradi v sklopu Partnerstva Šmartinka, je na povabilo predsednika uprave BTC d.d., Jožeta Mermala obiskal ljubljanski župan Zoran Janković s sodelavci. Ogledal si je kletne etaže, vhodno galerijo in nadstropje. Trenutno se gradi 4. nadstropje stavbe, ki ima 20 nadstropij in bo do leta 2011 najvišja poslovna stavba v Sloveniji. Glede na vgrajeni beton ta faza predstavlja že 70 odstotkov stavbe.

Župan je bil zadovoljen, da se je Partnerstvo Šmartinka začelo tudi dejansko uresničevati in da dela potekajo v skladu s terminskim načrtom gradnje ter zagotovil, da se bo udeležil uradne otvoritve Kristalne palače, ki je predvidena v maju 2011.

Ogleda so se udeležili tudi Miran Gajšek iz Oddelka za urbanizem in urejanje okolja MOL, direktor GPG, Boris Dolamič s sodelavci, Tilen Grgič, generalni nadzornik gradbišča in nadzornik gradbeno obrtniških del ter avtorja arhitekture Kristalne palače, arhitekta Brane Smolej in Denis Simčič iz Ateljeja S.

Več informacij o Kristalni palači& preberite na spletni strani www.kristalna-palaca.com

&