Družba BTC je za svoj poslovni model ekoindeks za vrednotenje in spremljanje odnosa do okolja prejela nagrado za okolju prijazno podjetje 2010. Nagrado za okolju prijazno podjetje je deveto leto zapored v okviru Okoljskega srečanja, ki je potekalo v četrtek. 25. novembra, podelil časnik Finance v sodelovanju z Eko skladom, Slovenskim okoljskim javnim skladom. V BTC so ekoindeks kot poslovni model na predlog uprave družbe razvili in uvedli v proces upravljanja v letu 2008, z njim pa skozi merljive in številčno izražene kazalnike merijo in spremljajo neposredne učinke delovanja družbe na okoljskem področju.

Ekoindeks je kazalnik oziroma orodje za spremljanje okoljskega napredka družbe, s katerim v BTC merijo konkretne učinke svojih okoljskih in trajnostnih projektov. Ekoindeks je ponderiran seštevek vseh dobrih dejanj, s katerimi BTC povečuje pozitivne vplive na okolje na različnih področjih – ravnanje z energijo, vodo, odpadki, prometom in varnostjo. Vrednost ekoindeksa je sestavni del letnega poslovnega načrta družbe in je eden izmed ključnih kriterijev za spremljanje in ocenjevanje uspešnosti družbe. V letu 2008 je ekoindeks družbe BTC znašal 297 točk, v letu 2009 340 točk, načrtovana vrednost ekoindeksa v letu 2010 pa je 400 točk.

»Iz izkušenj, ki smo jih pridobili ob spremljanju ekoindeksa, izhaja, da je veliko ekoloških elementov izmerljivih, da pa ob tem vendarle ne gre zgolj za številke. Ugotovili smo, da lahko vplivamo na osveščenost naših obiskovalcev, poslovnih partnerjev in prijateljev ter da tovrstna povezanost predstavlja veliko moč, ki se lahko spremeni v gibanje za izboljšanje odnosa do okolja. Prepričani smo, da bi moralo biti pazljivo ravnanje z okoljem in odgovoren odnos do matere Zemlje, vtkano v zavest vsakega posameznika in prisotno v vseh njegovih ravnanjih. To je prav gotovo eden izmed najpomembnejših projektov prihodnosti, saj presega meje poslovnosti in ponuja iskanja tesnejših kulturnih in človeških bližin ter povezav na okoljskem in trajnostnem področju. Zato sem izredno vesel, da je letošnja komisija naša prizadevanja na tem področju zaznala in nam podelila nagrado za okolju prijazno podjetje,« je ob tem dejal Jože Mermal, predsednik uprave BTC.

V družbi BTC si želijo in prizadevajo, da bi njihova dejanja za skrbno ravnanje z okoljem, lahko prepoznal in spremljal kdorkoli. Tako vse svoje okoljske in trajnostne aktivnosti predstavljajo na spletni strani www.eko-btc.si, in sicer z namenom, da po svojih močeh in v okviru lastnih spoznanj poslovne partnerje in obiskovalce osveščajo ter jih spodbujajo k sodelovanju pri projektih, katerih osnovni namen je odgovornejše ravnanje in odgovornejši odnos do okolja.

Dodatne informacije:

Maja Oven, direktorica Sektorja za tržno komuniciranje in odnose z javnostmi