Na tradicionalni slavnostni akademiji ob zahvalnem dnevu Slovenske znanstvene fundacije, ki je potekala v četrtek, 16. decembra, je družba BTC prejela priznanje “Zlati donator” za donatorsko sodelovanje pri projektu Znanost v BTC Cityju, s katerim se BTC uvršča med največje podpornike Slovenske znanstvene fundacije. Priznanje je v imenu družbe prevzel vodja Sektorja za organizacijo, razvoj in nove medije, Franci Malis.

BTC in Slovenska znanstvena fundacija sodelujeta že vse od leta 1994, ko je bila Slovenska znanstvena fundacija tudi ustanovljena. V letu 2009 pa sta zasnovali večletni projekt “Znanost v BTC City”, s katerim želita poudariti pomen razvojne vloge znanosti v družbi. V sklopu projekta sta bili v BTC Cityju pripravljeni poljudno-znanstveni razstavi Kozmična fotografija in Genom, v kratkem pa bo na ogled tudi razstava Svetišče paleolitskih lovcev.

Slovenska znanstvena fundacija je poleg priznanj donatorjem podelila še priznanja “Prometej znanosti” za odličnost v komuniciranju ter priznanja sponzorjem in partnerjem za uspešno sodelovanje v poslovnem letu 2010.

Slovenska znanstvena fundacija priznanja za odličnost v komuniciranju ter priznanja in zahvale donatorjem, sponzorjem in partnerjem fundacije za pomoč pri izvajanju njenega poslanstva podeljuje enkrat letno na slavnostni akademiji ob zahvalnem dnevu. Priznanja so namenjena odličnim komunikatorjem znanosti iz vrst slovenskih raziskovalcev, učiteljev, novinarjev in piscev poljudnoznanstvene in strokovne literature. Podeljujejo se posameznikom in (ali) skupinam, ki so se v zadnjem letu dni odlikovali v učinkoviti, prepričljivi ali zanimivi komunikaciji.

Dodatne informacije:

Maja Oven, direktorica Sektorja za tržno komuniciranje in odnose z javnostmi