Na lestvici si.Brand TOP50 2010, ki jo je 25. januarja objavilo Društvo potrošnikov za rangiranje in definiranje blagovnih in storitvenih znamk, je znamka BTC CITY zasedla 13. mesto. Na lestvico se je uvrstilo 50 najboljših slovenskih blagovnih in storitvenih znamk po izboru slovenskih potrošnikov v letu 2010, na prva tri mesta pa so potrošniki uvrstili znamke Fructal, Palomo in Radensko.

Društvo potrošnikov za rangiranje in definiranje blagovnih in storitvenih znamk je raziskavo med slovenskimi potrošniki opravilo po internetu in terensko, in sicer v obdobju od 5. junija do 23. decembra 2010. Anketiranih je bilo 1056 oseb – potrošnikov iz vse Slovenije v starostni skupini med 15 in 65 leti, v anketi pa so anketiranci odgovarjali na vprašanja o zavedanju, priljubljenosti, prepoznavnosti, všečnosti ter uporabnosti blagovnih in storitvenih znamk.

»Uvrstitev na 13. mesto za BTC City predstavlja pomembno priznanje slovenskih potrošnikov, ki v konceptu BTC City prepoznavajo sodoben in obiskovalcem prijazen koncept. V BTC-ju namreč želimo biti nosilci trendov pri razvoju poslovno-nakupovalnih-rekreativno-zabaviščnih in kulturnih središč, z nenehnim razvojem in izboljšavami pa nam je uspelo zgraditi močno blagovno znamko, ki je danes sinonim za pestro ponudbo. Zato nam tovrstni izbori potrošnikov potrjujejo, da smo na pravi poti,« ob tem pravi Maja Oven, direktorica Sektorja za tržno komuniciranje in odnose z javnostmi v družbi BTC. Letos beležita BTC City in BTC že 10 let od uradne registracije blagovnih znamk.

BTC ima sicer tri enote, ki so zasnovane kot City, in sicer BTC City Ljubljana, BTC City Murska Sobota in BTC City Novo mesto. BTC City Ljubljana je največje poslovno, nakupovalno, rekreativno, zabaviščno in kulturno središče v Sloveniji, ki sodi med največja tovrstna središča v Evropi. BTC City Ljubljana letno obišče 21 milijonov obiskovalcev iz Slovenije in tujine, pretežno iz Hrvaške, Italije in Avstrije.

& &

Dodatne informacije:

BTC d.d., Maja Oven, direktorica Sektorja za tržno komuniciranje in odnose z javnostmi; tel.: 01 585 13 15, e-pošta: maja.oven@btc.si

&