Jože Mermal, predsednik uprave BTC in Tjaša Ficko, podžupanja& Mestne občine Ljubljana sta danes slavnostno predala v uporabo eno izmed največjih sončnih elektrarn v Sloveniji, ki je na skupni površini 13.000 kvadratnih metrov locirana na dveh strehah Logističnega centra BTC ob Letališki cesti v Ljubljani. Skupna zmogljivost sončne elektrarne je 900 kWp, predvidena letna proizvodnja en milijon kWh električne energije, skupna naložbena vrednost pa 2,4 milijona evrov. Sončna elektrarna, katere investitor je družba BTC, bo okolje razbremenila za približno 700 ton ogljikovega dioksida in drugih škodljivih snovi letno, zmanjševanje vplivov na okolje pa je eden izmed ključnih ciljev, ki si jih je vodstvo BTC zastavilo v okviru izvajanja projekta Ekoindeks. V januarju in februarju 2011 je sončna elektrarna že proizvedla prve količine energije in jih oddala v Borzenovo skupino za naslednjih 15 let.

»Današnja otvoritev sončne elektrarne predstavlja pomemben korak v uresničevanju ciljev, ki smo si jih v okviru projekta Ekoindeks v BTC zastavili na področju okoljskega in trajnostnega razvoja. Pričeli smo z izgradnjo lastne ekološke postaje, v kateri načrtno zbiramo in razvrščamo odpadke, kar smo kmalu nadgradili z uvedbo okoljskega ISO standarda, pozneje pa še z načrtnimi meritvami vplivov na okolje in projektom Ekoindeks, ki smo ga v poslovanje družbe uvedli v letu 2008 kot del našega srednjeročnega poslovnega načrta. Izgradnja sončne elektrarne na strehi Logističnega centra BTC predstavlja nadaljevanje naših načrtno zastavljenih okoljskih aktivnosti, saj vsaka kilovatna ura električne energije, proizvedena s sončno elektrarno, pomeni prihranek 0,7 kg emisije ogljikovega dioksida v ozračje. V maju bo sledila še otvoritev sončne elektrarne na Kristalni palači, kjer so v južno fasado stolpnice vgrajeni sistemi za proizvodnjo elektrike iz sončne energije, celotna stolpnica pa je zgled energetsko učinkovite gradnje,« je ob tem dejal Jože Mermal, predsednik uprave BTC. V BTC so sicer v okoljevarstvene projekte v zadnjih desetih letih investirali 30 milijonov evrov.

Otvoritve se je udeležila tudi podžupanja& Mestne občine Ljubljana, Tjaša Ficko, ki je ob tej priložnosti dejala, da je »zadovoljna in vesela, da je Ljubljana dobila tako veliko sončno elektrarno. Tovrstni okoljsko usmerjeni projekti so za Ljubljano izredno pomembni. Le s primernim odnosom do okolja tako posameznikov kot podjetij se bomo v našem glavnem mestu dobro počutili ter Ljubljančankam, Ljubljančanom in obiskovalcem mesta v njem zagotovili kakovostno bivanje. Prepričana sem, da bo postavitev sončne elektrarne na strehi Logističnega centra BTC predstavljala pomembno vzpodbudo za nadaljnje okoljsko in trajnostno ravnanje vseh nas.«

Od konca minulega leta sta v BTC pred vhodom v Dvorano A in pred poslovno stolpnico BTC City v Ljubljani nameščena tudi stebrička za polnjenje električnih vozil, kjer BTC lastnikom vozil omogoča brezplačno polnjenje. Ob tem so v podjetju za potrebe zaposlenih in poslovnih partnerjev kupili tudi električno vozilo Biro, ki je okolju in mestnemu prometu prijazni štirikolesnik in ki ima naziv najmanjšega vozila na trgu.

O poslovnem modelu Ekoindeks

Poslovni model Ekoindeks so v družbi BTC zasnovali kot kazalnik za spremljanje okoljskega napredka družbe, s katerim v BTC merijo konkretne učinke svojih okoljskih in trajnostnih projektov. Ekoindeks je ponderiran seštevek vseh dobrih dejanj, s katerimi BTC povečuje pozitivne vplive na okolje na različnih področjih – ravnanje z energijo, vodo, odpadki, prometom in varnostjo. Vrednost Ekoindeksa je sestavni del letnega poslovnega načrta družbe BTC in je eden izmed ključnih kriterijev za spremljanje in ocenjevanje uspešnosti družbe. V letu 2008 je Ekoindeks družbe BTC znašal 297 točk, v letu 2009 340 točk, v letu 2010 394 točk, načrtovana vrednost za leto 2011 pa je 410 točk.

V BTC so v letu 2010 za razvoj poslovnega modela Ekoindeks prejeli tudi nagrado za okolju prijazno podjetje, ki jo podeljujeta časnik Finance in Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad.

Rezultate okoljskega in trajnostnega delovanja BTC lahko vsakdo spremlja na okoljskem portalu www.eko-btc.si, na katerem so predstavljene vse okoljske in trajnostne aktivnosti družbe BTC.

Dodatne informacije:

BTC d.d., Maja Oven, direktorica Sektorja za tržno komuniciranje in odnose z javnostmi; tel.: 01 585 13 15, e-pošta: maja.oven@btc.si

&