V letih 1991 – 1992 je ideja BTC (takrat blagovno transportnega centra), da opuščene skladiščne prostore nameni novi dejavnosti – trgovini, zaživela sočasno v Ljubljani, Murski Soboti in Novem mestu. Takrat je novomeški BTC vodil Vinko Kocjančič, leta 1994 pa ga je nasledil Ivo Longar, ki smo ga obiskali v poslovni stavbi BTC v Češči vasi, kjer se še danes odvija tudi skladiščna dejavnost.

Brez dvoma lahko družbi BTC pripišemo zasluge, da je Novo mesto dobilo prvi nakupovalni center, KS Bršljin pa počasi, a vztrajno dobivala novo podobo. Od leta 1992 do danes je BTC City kar nekajkrat spreminjal podobo, vsebino.

Ivo Longar: »Res je. Od tistih prvih, ki so začeli v nakupovalnem centru BTC, jih je do danes ostalo malo – Cvetnik in Danex art! Veliko trgovcev se je zvrstilo, se zamenjalo. V BTC so krajani Bršljina dobili trgovino z živili. Spominjam se, da je gospod Čuček prvi uvedel popuste za upokojence, tu je bil tudi prvi diskont pijač … Začelo se je v današnji hali A in center je rasel in se razvijal. Ob halah A in B smo leta 2000 zgradili na drugi strani ceste še hali C in D. Kar vrsto let je bil to edini prodajni center, ki smo ga nenehno prenavljali tako znotraj kot tudi njegovo zunanjost. Ko sta TUŠ in Mercator zgradila svoja nakupovalna centra, smo se trudili biti z vsebinami drugačni. In še danes je koncentracija ponudbe (v BTC, Hederi, Merkurju, itd.) v Bršljinu precejšnja.“

Odprt je nov trgovski center, kaj to pomeni za BTC?

Ivo Longar: »Qlandia je lep center, z dobro ponudbo. Trije trgovci so iz BTC odšli tja (Big bang, Svilanit, LaMans). V kratkem času bomo ta izpad ponudbe seveda nadomestili z novo, svežo. Ne bojim se, da bi BTC ostal prazen. Brez dvoma se med našimi trgovci pojavlja strah, a jaz v njih zaupam in verjamem, da bodo svojo prodajno ponudbo osvežili, polepšali notranjost svojih trgovin in prepričali kupce, da se odločijo za nakup prav v njihovem lokalu. BTC bo vse, ki imajo voljo potpru z nasvetu, pomagali jim bomo z urejanjem pročelij, in tudi z razbremenitvijo stroškov, kolikor le bo v naši moči.
V načrtu imamo osvežitev zunanje podobe našega centra, namestili bomo dodatno obiskovalcem prijazno opremo in verjamem, da bo BTC s svojo ponudbo še vedno zanimiv za kupce.«

Kakšni pa so dolgoročni načrti BTC na lokaciji v Bršljinu?

Ivo Longar: »Objekti so stari 50 let, kljub stalni prenovi in vzdrževanje težko tekmujemo z novogradnjami. Imamo idejne projekte, da v prihodnosti tu izgradimo poslovni, morda tudi stanovanjski objekt z arhitekturo mestnega značaja. Izdeluje se prometna študija. V našem načrtu je, da je pritličje novega objekta v nivoju z Ljubljansko cesto, pod njim pa dva nivoja garaž. Razmišljamo, da bi zgradili v Bršljinu prvi novomeški stolpič (do 12 nadstropij). V pritličju bi ohranili trgovsko dejavnost, v višjih nadstropjih pa organizirali storitvene dejavnosti (zdravstvo, izobraževanje, šport, uprava). Občinski prostorski načrt to vključuje, potrebni so podrobni prostorski načrti in ustrezen čas za trženje prostorov. Realizacija morda v obdobju 5 do 10 let…«

Kaj pa dejavnost v Češči vasi?

Ivo Longar: »Naj spomnim vaše bralce, da je tu logistično središče BTC, ki se je pričelo pred več kot 20 leti. Lokacija je bila v načrtih 90. let namenjena skladiščni dejavnosti, ki jo uspešno nadgrajujemo z logističnimi procesi. Skladišča smo pričeli graditi leta 1994, našo poslovno stavbo s cca. 1000 m2 pa 1997. leta. Tu so locirane špedicije, carina, tuja podjetja, izpitni center Upravne enote. Imamo 10.000 m2 skladiščnih površin, ki jih preteženo koristijo dobavitelji Revoza za skladiščenje tri do petdnevnih zalog za proizvodnjo, pa Harvey Norman in drugi veletrgovci. Na tem področju smo pridobili tudi certifikata ISO 9001 in ISO 14001 (okoljevarstveni), saj sta ekologija in družbena odgovornost področji, ki jim v trajnostnem razvoju BTC-ja posvečamo veliko pozornosti.

Vir: Novi mediji (22.03.2011)