Na včerajšnji slavnostni razglasitvi nagrad je družba BTC v kategoriji velikih podjetij prejela nagrado za družbeno odgovornost HORUS 2011. Nagrada Horus, ki nagrajuje celovite pristope podjetij k družbeni odgovornosti, je del nacionalne strategije osveščanja za več družbene odgovornosti, ki jo podeljujeta Inštitut za razvoj družbene odgovornosti in Slovensko društvo za odnose z javnostmi. Častni pokrovitelj nagrade je predsednik Republike Slovenije, dr. Danilo Türk.

V družbi BTC sta strategija družbene odgovornosti in strategija trajnostnega razvoja sestavni del vsakoletnega poslovnega načrta družbe. V okviru te strategije so v BTC razvili tudi svoj inovativen model za spremljanje trajnostnega razvoja, ekoindeks. Z ekoindeksom v BTC vrednotijo dejanja, s katerimi družba vpliva na zmanjšanje negativnih učinkov in povečanje pozitivnega vpliva na okolje in širšo družbeno skupnost.

Nagrado Horus 2011 je v imenu BTC prevzela Helena Petrin, generalna sekretarka družbe BTC in članica uprave ki je ob tem dejala, da »trajnostni razvoj predstavlja zavezo vodstva družbe BTC. Družbena odgovornost pomeni tudi srčnost v odnosu do družbe in okolja. Naš cilj je odprto delovanje in želimo si, da tudi širša javnost spozna naša prizadevanja in aktivnosti, ki jih izvajamo z namenom večje družbene odgovornosti in večje prijaznosti do okolja. Zato smo razvili sistem ekoindeks, vse svoje aktivnosti pa redno in sproti objavljamo tudi na posebnem eko portalu www.eko-btc.si. In veseli me, da je strokovna javnost v naših prizadevanjih prepoznala presežek«.

V okviru ekoindeksa so v BTC vzpostavili nadzor nad porabo energentov ter uvedli novosti na področju obnovljivih virov energije. Zgrajeni sta bili dve sončni elektrarni, ena na strehi Logističnega centra, druga na Kristalni palači, prenovljena je bila razsvetljava in svetlobni napisi, in sicer z LED tehnologijo. V zadnjih letih se sistematično povečuje delež ločenih odpadkov (iz 20 % na 60 %), družba BTC pa ima tudi svoje ekološke postaje, stiskalnice odpadkov, vzpostavljen ima sistem sprotnega pobiranja in ločevanja odpadkov.

Na področju humanizacije okolja je družba BTC prispevala k ureditvi zelenih površin, na območju so postavljene skulpture, za otroke so na voljo otroška igrala, mini golf, na voljo je tudi brezplačno igrišče za odbojko na mivki in drsališče. Organizirajo se razni eko dogodki, na področju glasbe se pred Vodnim mestom Atlantis organizirajo Glasbeni večeri, v kongresni dvorani Mercurius pa deluje Siti Teater BTC. Družba BTC je generalni pokrovitelj pomembnega in obiskanega tradicionalnega športnega dogodka, Maratona Franja BTC City Museeuw Classic.

BTC poleg skrbí za okolje prisluhne tudi družbi, še posebej pomoči potrebnim. Pomemben del modela ekoindeks je zato tudi vračanje družbi, tako z organiziranjem različnih kulturnih, športnih, znanstvenih, izobraževalnih in umetniških dogodkov kot tudi skozi sponzorstva in donatorstva. Posebno poglavje predstavlja ozaveščanje obiskovalcev, posebno najmlajših. Za njih se organizirajo razne ekološke delavnice, veliko je sodelovanja z osnovnimi in srednjimi šolami ter fakultetami. V šolskem letu 2011/12, v okviru natečaja ustvarjanja ptičjih hišic iz odpadnega materiala, sodeluje 17 osnovnih šol.

Na razpis za nagrado Horus 2011 so se lahko prijavila podjetja in zavodi, ki vsaj eno leto izvajajo aktivnosti in projekte, ki so usmerjeni v dolgoročno dobrobit zaposlenih, okolja in lokalne skupnosti, s tovrstnimi aktivnostmi pa podjetja presegajo minimalne zakonsko predpisane standarde poslovanja in jih zato lahko štejemo med družbeno odgovorne.

Dodatne informacije:

Maja Oven, direktorica Sektorja za tržno komuniciranje in odnose z javnostmi