V teh dneh sta organizaciji IQNet in SIQ družbi BTC podelili mednarodni certifikat ISO 50001:2011. Gre za standard, ki organizacijam omogoča, da dosledno in učinkoviteje upravljajo z energijo, v družbi BTC pa so ga prejeli zaradi uresničevanja lastne energetske politike, katere osnovni namen ni enkratno znižanje porabe energije, temveč vzpostavitev sistema, ki vodi k stalnemu zniževanju porabe energije ter zmanjšanju negativnih vplivov na okolje. S tem se BTC, ki bo v letošnjem letu v energetske projekte investiral 1,5 milijona evrov, uvršča med prva slovenska podjetja, ki so uspela pridobiti tovrsten mednarodni standard.

Pridobitev mednarodnega standarda za upravljanje z energijo ISO 50001:2011 je rezultat načrtnega dela in aktivnosti, ki jih v BTC izvajajo na področju uresničevanja strategije trajnostnega razvoja, katere sestavni del je tudi izboljšanje energetske učinkovitosti in povečanje energetskih prihrankov.

Tako so v juniju v BTC otvorili že tretjo lastno sončno elektrarno, in sicer v nakupovalnem središču v Murski Soboti, ki se razteza na 8.000 kvadratnih metrih. Pred tem so lansko leto v BTC otvorili sončno elektrarno na strehi Logističnega centra BTC, ki sodi med največje sončne elektrarne v Sloveniji, saj obsega kar 13.000 kvadratnih metrov, poleg tega pa je sončna elektrarna vgrajena tudi v fasado poslovne stolpnice – Kristalna palača. Vse tri sončne elektrarne skupaj letno proizvedejo 2 milijona kWh zelene energije. V družbi BTC so sicer v letu 2009 porabili 41 milijonov kWh električne energije, v letu 2011 pa se je poraba (vključno s Kristalno palačo) zmanjšala na 39 milijonov kWh električne energije. To pomeni, da so v BTC (če bi upoštevali podatke brez Kristalne palače), v letu 2011 porabili le 37 milijonov kWh električne energije.

Ob tem so v BTC v prvi polovici leta izvedli optimizacijo rabe električne energije v Logističnem centru BTC, v okviru katere so zamenjali notranjo in zunanjo zastarelo ter energetsko neučinkovito razsvetljavo. Z umestitvijo nove tehnološko varčne in sodobne razsvetljave so dosegli pomembne učinke, in sicer pri prihrankih energije v višini 524.180 kWh letno, poleg tega bodo za 230 ton CO2 letno znižali tudi izpuste.

Potekajo tudi priprave na projekt zamenjave razsvetljave v nakupovalnih središčih BTC City v Ljubljani, Novem mestu in Murski Soboti, kjer bo skupni letni prihranek pri električni energiji znašal dodatnih 305.348 kWh, prav tako pa bodo za dodatnih 213 ton letno zmanjšali tudi izpuste CO2 . Projekt delno sofinancira in spodbuja EU (UREE1).

V drugi polovici avgusta bodo v BTC pričeli s projektom »misija zeleno«, katerega cilj je zmanjševanje izpustov CO2 z ustvarjanjem naravnejšega, zelenega okolja. Z zeleno barvo bodo označene pešpoti, zeleni koraki, koši za odpadke, motivacijska sporočila, pri tem pa bodo obiskovalci, zaposleni in poslovni partnerji v projekt vključeni kot ambasadorji ekologije.

Z namenom merjenja konkretnih učinkov svojih okoljskih in trajnostnih projektov so v družbi BTC razvili lasten poslovni model Ekoindeks, ki so ga zasnovali kot kazalnik za spremljanje okoljskega napredka družbe. Ekoindeks je ponderiran seštevek vseh dobrih dejanj, s katerimi BTC povečuje pozitivne vplive na okolje na različnih področjih – ravnanje z energijo, vodo, odpadki, prometom in varnostjo. Vrednost Ekoindeksa je sestavni del letnega poslovnega načrta družbe BTC in je eden izmed ključnih kriterijev za spremljanje in ocenjevanje uspešnosti družbe. Zanj so v družbi BTC v letu 2011 prejeli tudi priznanje za najbolj inovativni poslovni model.

Rezultate okoljskega in trajnostnega delovanja BTC lahko vsakdo spremlja na okoljskem portalu www.eko-btc.si, na katerem so predstavljene vse okoljske in trajnostne aktivnosti družbe BTC.

Dodatne informacije:

Matic Žehelj, Sektor za tržno komuniciranje in odnose z javnostmi