Naravna nesreča, ki je v zadnjih dneh hudo prizadela Hrvaško, Bosno in Hercegovino ter Srbijo je povzročila ogromno škodo prebivalcem. Odpravljanje posledic poplave bo trajalo več mesecev. V družbi BTC se zavedajo, da je stiska ljudi velika, zato so se odločili, da prizadetim v poplavah finančno pomagajo. Rdečemu križu Slovenije so danes nakazali finančna sredstva za pomoč.

Družba BTC se je odzvala na razmere, ki so prizadele Hrvaško, Bosno in Hercegovino in Srbijo. Po zadnjih podatkih je poplavljena površina že večja od ozemlja Slovenije — narasla voda je v vseh treh državah zalila skupaj 22.900 kvadratnih kilometrov. Neposredno prizadetih je več milijonov prebivalcev. Gre za elementarno nesrečo velikih razsežnosti, zato so se v družbi BTC odločili za nakazilo finančnih sredstev Rdečemu Križu Slovenije, da bo lahko ta prizadetim ljudem v sosednjih državah čim bolj pomagal.

Jože Mermal, predsednik uprave BTC, ob tej sporoča: »V družbi BTC smo se odločili, da pomagamo prizadetim v poplavah na Balkanu. Želimo si, da naš prispevek pomaga reševati trenutne težave poplavljenih prebivalcev in pripomore k hitrejši sanaciji škode. Hkrati želimo s svojim dejanjem spodbuditi poslovne partnerje in ostala podjetja v Sloveniji ter Slovence, da pomagajo po najboljših močeh. Vsa pohvala gre številnim institucijam in posameznikom, ki so s svojim prispevkom bodisi v denarju, materialu ali storitvah že izkazali odgovornost in čut do soljudi.«

 

Dodatne informacije:

Maja Oven, direktorica Sektorja za tržno komuniciranje in odnose z javnostmi