Vsi obiskovalci BTC Cityja, ki so si v času razstave ogledali
razstavo, so lahko za najlepšo obleko glasovali tako, da so izpolnjene
glasovnice vstavili v glasovalno skrinjico. Obleke iz različnih
embalažnih materialov in embalaže znanih blagovnih znamk so izdelali
priznani slovenski modni oblikovalci: Mojca Celin, Ljubica
Čehovin Suna, Tanja Devetak, Urša Drofenik, Nataša Hrupič, Maja Štamol
Droljc, Barbara Turk in Alja Viryent Novak.

Obleke so izdelane iz embalaže in embalažnih materialov znanih blagovnih znamk podjetij: Droga
Kolinska d. d. Ljubljana, Slovenija; Koncern Bambi a. d. Požarevac,
Srbija; Kras d. o. o. Sežana, Slovenija; Ljubljanske mlekarne d. d.
Ljubljana, Slovenija; Radgonske Gorice d. d. Gornja Radgona, Slovenija
ter oblek partnerjev projekta BTC City in medijskega partnerja Radia
Center.

Namen razstave »Zapni me s selotejpom« je bil
poudariti pomen embalaže kot neločljivega dela izdelka in hkrati
izobraževati potrošnike o embalaži, njenih funkcijah, pomenu, oznakah, s
posebnim poudarkom na pomembnosti pravilnega ravnanja in zaščite
okolja.

Miha Mermal, iz  BTC Cityja je ob tej priložnosti
poudaril: »V BTC Cityju dosledno ločujemo odpadke, ki jih nato kot
sekundarno sestavino posredujemo v nadaljnjo reciklažo. Za odgovorno
ravnanje skrbimo s sprotnim pobiranjem, odpadki pa se ločujejo po 24 različnih vrstah embalaže po ekoloških postajah,
ki se nahajajo v BTC City Ljubljana, Murska Sobota in Novo mesto ter v
Logističnem centru. Poleg tega se na teh lokacijah nahajajo tudi stiskalnice odpadkov. Zato smo z veseljem podprli zanimivo idejo in predstavitev uporabe embalaže  na nekonvencionalen način.«

Projekt je podprlo tudi Ministrstvo za okolje in prostor Republike Slovenije.

 

Dodatne informacije

Miha Mermal, direktor enote Misija Zeleno