Gospodarska zbornica Slovenije skupaj z Zavodom RS za zaposlovanje in Zavodom RS za šolstvo pripravlja v četrtek, 27. novembra ob 16. uri Dan odprtih vrat slovenskega gospodarstva za mladino in starše. Akciji se je pridružila tudi družba BTC.

Gospodarska zbornica Slovenije je pobudnik akcije »Dan odprtih vrat slovenskega gospodarstva za mladino in starše«, ki je nastala na podlagi informacij podjetij, članic GZS, o težavah, s katerimi se kljub visoki brezposelnosti srečujejo pri kadrovanju. Pobudi sta se kot partnerja pridružila tudi Zavod RS za zaposlovanje in Zavod RS za šolstvo.

Poklicno odločanje mladine na prehodu iz osnovne šole v srednješolsko izobraževanje je težka  naloga za otroke in njihove starše. V Sloveniji v primarnem izobraževanju otroci niso deležni zadostne poklicne vzgoje in karierne orientacije, zato slabo poznajo poklice, še posebej tiste, ki so njihovim očem bolj skriti. Že tradicionalno je odločanje za poklicno izobraževanje oz. naravoslovno tehnične poklice nizko, zato je zbiranje ustreznih informacij izjemnega pomena.

Devetošolcem in njihovim staršem bo po zadnjih podatkih vrata odprlo 170 podjetij iz vse Slovenije, otroci pa že imajo tudi sezname, katera so ta podjetja.

Med podjetji, ki bodo 27. novembra, sprejela v svojo sredino devetošolce, je tudi družba BTC.

BTC Campus

Družba BTC je letos že drugo leto zapored izvedla tudi projekt BTC Campus, v katerem skupaj z Zavodom RS za zaposlovanje ter Centrom odličnosti pri Ekonomski fakulteti nudi pomoč v obliki dodatnega podjetniškega izobraževanja fakultetno izobraženim iskalcem prve zaposlitve.

Uspeh je neverjeten, saj je več kot polovica kandidatov začela svojo poslovno pot ali pa našla zaposlitev. BTC Campus je projekt v katerega je vloženo veliko truda z namenom, da bi ga posnemale druge gospodarske družbe v Sloveniji, ker bi s tem prispevale k reševanju te pereče problematike.