Cilj programa je preko nasvetov in praktičnih znanj iz podjetništva
ter novih poznanstev posameznikom pomagati pri njihovem vstopanju v svet
posla in ustvarjanja, izboljšati njihovo strokovno podkovanost in
okrepiti samozavest za iskanje zaposlitve ali jih opogumiti za
uresničitev lastne podjetniške ideje.

Ob pomoči Zavoda za zaposlovanje je bilo izbranih 30 diplomantov, ki
so zaključili različne programe visokošolskega študija, a se soočajo z
iskanjem prve zaposlitve ali lastne podjetniške poti. Izobraževanje bo
razdeljeno v 12 modulov, ki se bodo odvili v treh mesecih. Predavanja in
delavnice v organizaciji predavateljev ljubljanske Ekonomske fakultete
bodo potekala po tri ure na teden, na njih pa se bodo udeleženci
seznanili z osnovnimi poslovnimi znanji in veščinami, kot so planiranje,
računovodstvo, komuniciranje in marketing. Velik poudarek programa je
tudi na mreženju, saj bodo udeležencem predstavljene različne
institucije, na primer razvojni centri, podjetniški inkubatorji in
start-up podjetja.

»Znanje in sodelovanje sta pomembni vrednoti naše fakultete,
projekt, kot je BTC Campus pa ti dve vrednoti uspešno povezuje in obenem
predstavlja stičišče z gospodarstvom in gospodarstveniki. Diplomantom
in študentom omogoča lažjo pot do zaposlitve, kot tudi približevanje
potrebam in spremembam v gospodarstvu, ki zahtevajo od njih kakovostna
znanja in kompetence. Podobnih projektov se lotevamo tudi na naši
fakulteti saj mladim ponujajo unovčenje uporabnosti pridobljenega znanja
in so obenem neformalni način pridobivanja novega. Pri tem opažam
pomembno spremembo. Diplomantom uspe doseči pozitiven miselni preboj in
so hkrati sposobni proaktivnega delovanja na negativne posledice
brezposelnosti,« je v uvodnem nagovoru povedala dekanja Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani, prof. dr. Metka Tekavčič.

Mag. Damjan Kralj, član uprave in direktor za trženje in marketing družbe BTC,
je ob pričetku letošnjega projekta s spodbudnim nagovorom dejal, da je
cilj vseh partnerjev projekta mlade navdihniti in jim ponuditi roko tudi
v času, ko jim gospodarska situacija ni naklonjena: »Ne moremo mimo
podatkov Zavoda za zaposlovanje, da se danes približno 30.000 mladih do
30 let sooča s problemom brezposelnosti. Ta številka potrjuje smisel že
tretjega izobraževalnega programa BTC Campus, ki pomeni prelomnico na
karierni poti mladih diplomantov. Hkrati pomeni tudi dobrobit za družbo,
saj ravno razvoj mladih izobražencev s podjetniško žilico in veščinami
mreženja vodi v sodelovanje, to pa v sposobnost soočanja z izzivi
prihodnosti. V preteklih dveh letih smo namreč bili priča uspešnim
zgodbam. Na primer, samo v dveh preteklih CAMPUSIH se je po zaključku
predavanj najmanj polovici udeležencev odprla možnost nove zaposlitve,
od tega je večina diplomantov začela razvijati lasten podjetniški
projekt,« je še dodal.

»Na Zavodu RS za zaposlovanje se zavedamo, da edino s povezovanjem in
sodelovanjem lahko prispevamo k večji zaposljivosti. Odločitev, zakaj
aktivno delovati v okviru Projekta BTC Campus, tako ni bila težka. Med
prijavljenimi na Zavodu  je mnoštvo ustvarjalnega potenciala, ki ga ne
smemo prezreti, pač pa je treba z različnimi ukrepi in aktivnostmi
spodbujati, da se čim prej zaposlijo. Po moji presoji je glavna prednost
BTC Campus  v tem, da aktivnosti potekajo na osnovi prenosa znanj,
izkustvenega učenja, projektnih dosežkov, kar zelo povezuje tako
udeležence kot predavatelje tega projekta. Najpomembneje pa je, da mlade
brezposelne osebe dobijo občutek in zaupanje, da ni nemogočih sanj in
da je njihova uresničitev, z voljo in podporo, možna. To dokazujejo tudi
podatki: v minulih dveh letih se je s pomočjo pridobljenih znanj in
veščin ter mreženja v okviru tega projekta  zaposlilo oz. samozaposlilo
več kot 45 brezposelnih oseb, novi projekti  pa odpirajo nove
zaposlitvene priložnosti,» poudarja Mavricija Batič, generalna direktorica Zavoda RS za zaposlovanje.

»Poslanstvo Centra poslovne odličnosti Ekonomske fakultete je
povezovanje znanja, saj s tem ustvarjamo in spodbujamo napredek v
slovenskem gospodarskem prostoru. Projekt BTC Campus je dokaz uspešnega
sodelovanja institucij s trgom dela, na ta način smo soustvarili
podjetniški ekosistem in mladim omogočili zaposlitev ali pa jih
spodbudili k lastni podjetniški poti. Edinstven projekt s prepletanjem
mladosti in znanja vseh sodelujočih pa zagotavlja nove priložnosti in
sveže ideje tudi za podjetje samo. Naš cilj in želja sta podpreti družbo
BTC pri tem, da seme prvih Campusov obrodi sadove še v drugih podjetjih
in da tako v Sloveniji sprožimo gibanje Campusov« poudarjajo v Centru poslovne odličnosti Ekonomske fakultete.

Prihodnost gospodarskega razvoja je v trajnostni naravnanosti
podjetij, zato je sodelovanje z deležniki za družbo BTC neločljiv del
poslovanja. Pod okriljem enega ključnih poslovnih stebrov družbe BTC
Misija: Zeleno se podjetje z organizacijo raznolikih aktivnosti dotika
tudi družbeno aktualnih problematik. Programi kot je BTC Campus so
organizirani v korist prihodnjih generacij in vodijo podjetje v
uresničitev vizije družbe odprtega dialoga.

 

Dodatne informacije

Maja Oven, direktorica Sektorja za tržno komuniciranje in odnose z javnostmi