V polni dvorani Inovacijskega centra IBM so se predstavili
soustanovitelji pospeševalnika ABC, med katerimi so: ABC TIM, d. o. o.,
BTC, d. d., XLAB, d. o. o. ter AmCham Slovenija. Strateška partnerja sta
IBM Slovenija, d. o. o. in Univerza v Ljubljani, ki sta na
predstavitvenem dogodku pospeševalnika ABC v IBM Inovacijskem centru z
ABCITI, d. o. o. podpisala listino o strateškem partnerstvu.

Jože Mermal, predsednik uprave BTC d.d.: “Čas je, da
Slovenija postane napredna družba, pri čemer ima pospeševalnik ABC
pomembno vlogo. Družba BTC City bo pri tem pomagala s svojo
infrastrukturo, referencami in znanjem. Mladim podjetnikom bodo resursi,
za doseg katerih sicer porabijo več let, z našo podporo na voljo že v
nekaj mesecih.”

Družba BTC pospeševalniku ABC namenja kar 900m2 prostorov, ki bodo na
voljo za izvajanje programa in spremljajočih dogodkov. Poleg tega je
vložila finančna sredstva in kar je najpomembneje, startupi in podjetja
bodo imeli priložnost, da v poslovnem okolju BTC City preverijo svoje
koncepte, rešitve, storitve, produkte. Takšne vpetosti v realno poslovno
okolje drugi pospeševalniki ne omogočajo.

Julij Božič, generalni direktor IBM Slovenija: “IBM
je velika korporacija, ki mora dokazati, da lahko nudi podporo majhni
regiji. Ključna konkurenčna prednost Slovenije je njeno znanje in
število inovacij, naša vloga pa, da jih podpremo z ustreznim mentorskim
pristopom in tehnološkim okoljem, preko 42 inovacijskih centrov, ki jih
ima IBM po svetu”

Dr. Ivan Svetlik, rektor Univerze v Ljubljani: “Samo
v okviru Univerze v Ljubljani deluje 4.000 doktorjev znanosti in jasno
je, da v Sloveniji proizvedemo več znanja kot ga prodamo na trgu.
Univerza v Ljubljani podpira pretok znanja v različnih oblikah, ki
dajejo možnost mladim, da svoje ideje opredmetijo s prodajo v izdelkih
oz. storitvah. Pospeševalnik ABC povečuje možnosti, da bodo lahko
razvojniki prišli v tesnejši in hitrejši stik z inovativnim okoljem,
hkrati pa Slovenija postaja prepoznavna kot inovacijsko stičiše.”

Okolje za učenje, zavzeto delo in uspeh

Podjetja bodo ob vstopu v pospeševalnik v zameno za osem odstotni
delež prejela dostop do celotne zgoraj opisane infrastrukture v
vrednosti več kot 350 tisoč evrov in vsako še 15 tisoč evrov gotovine.
Od prijavljenih ekip pa se pričakuje predvsem zavzeto delo, sodelovanje z
mentorji, izpopolnjevanje produkta, testiranje na trgu. V vsakem od
razpisanih trimesečnih programov se bo zvrstilo več kot 150 dogodkov, na
voljo bo nabor uveljavljenih mednarodnih mentorjev, razvojni kapital in
dostop do globalne mreže investitorjev. Po zaključenem prvem trimesečju
bodo imela podjetja priložnost, da še tri mesece s pomočjo
pospeševalnika vzpostavljajo stike z različnimi partnerji po celem
svetu.

Dejan Roljič, ustanovitelj in director ABC: “V
Sloveniji imamo odlične inovatorje, ki ne znajo ustvariti zgodbe in
svojih izdelkov oz. storitev prodati na trgu. Pospeševalnik ABC ponuja
odlično strukturo, da takšne podjetniške zgodbe zaživijo. Kombinacija z
BTC City in vloga “testenga mesta”, ter IBM-a in vloga “inovacijskega
centra” je edinstveni model. Na dolgi rok si želimo ABC model prenesti
tudi v glavna mesta JV Evrope.”

Prvi program Smart Cities že 30. marca 2015

Vsako leto bosta razpisana dva programa. V ta namen je ustanovljen
Inštituta za razvoj startupov in mladih podjetij ABC, s pomočjo katerega
bo ABCITI, d. o. o., spodbudil prenos raziskovalnih dosežkov, znanj in
idej v konkretne podjetniške rešitve. Letošnji prvi in zato na nek način
testni program se navezuje na pametna mesta. Vključuje različna
področja – internet stvari, avtomatizacija, logistika, trajnostne
rešitve, mobilnost, energetika … Druga tema v letu 2015 pa bo zdravje v
najširšem pomenu besede. V prvem programu bo prostor za osem ekip, v
naslednjih pa predvidoma za deset. Velja pravilo, da bodo sprejete
ekipe, ki imajo že razvit izdelek ali storitev, ki potrebuje dejansko le
še zaključno dodelavo oz. pospešen vstop na trg. Ključni pa je človeški
faktor – močna, povezana, zagnana ekipa z jasnim ciljem, ki jo preveva
pogum, je prava za ABC. Razpis je odprt za ekipe iz celotne regije,
pogoj je, da v času izvajanja programa ekipa živi v Ljubljani in je
dnevno vključena v aktivnosti, ki bodo zanjo organizirane v
pospeševalniku ABC.

Soustvarjanje inovativnega ekosistema

Cilj pospeševalnika ABC je ustvariti naprednejše poslovno okolje v
Sloveniji ter inovativnim podjetnikom omogočiti dostop do mednarodnih
investitorjev in pospešiti njihov prodor na globalni trg. Povezovanje
različnih partnerjev pomeni kreiranje naprednega poslovnega okolja, v
katerem bodo svoje mesto našli tako podjetniki kot raziskovalci.
Usmerjenost h kakovostnemu in trajnostnemu delovanju ABC pospeševalnika
je sestavni del strategije pozicioniranja Slovenije kot inovativne
države, ki predstavlja za celotno regijo most, ki jo povezuje s svetom.
Celotna razvojna zgodba ABC je tista, ki vzpostavlja edinstveno mrežo
povezav – med malimi podjetji in multinacionalkami, med akademskim in
poslovnim okoljem, med različnimi disciplinami in generacijami, med
mesti in državami in kar je še pomembneje, med različnimi pospeševalniki
in drugimi inovacijskimi vozlišči. Na ta način spreminjamo prostor za
vse akterje na trgu, tudi za investitorje.

 

Dodatne informacije

Ladeja Godina Košir, komunikacijsko vozlišče ABC