Udeležence skupščine je z obiskom in kratkim nagovorom pozdravila dr. Maja Makovec Brenčič, ministrica za izobraževanje, znanost in šport.
Po imenovanju na mesto ministrice je odstopila kot podpredsednica
poslovno marketinškega sveta OKS, v okviru katerega je delala več kot
desetletje. »Vesela sem, da sem znova v sredini, ki jo poznam in kjer
sem zelo rada delala. Slovenci smo narod, ki ima zelo rad šport in tudi
sama sem med njimi. Vsi pa si želimo, da bi v okviru denarnih in drugih
možnosti ohranili ustrezne pogoje za razvoj slovenskega športa«, je, med
drugim, dejala Makovec Brenčičeva.

Družba BTC je s podporo številnih posameznikov in organizacij
iz različnih športnih panog eden vodilnih akterjev na področju družbene
odgovornosti in trajnostnega razvoja v Sloveniji.
  Kot
dolgoletni partner Olimpijskega komiteja Slovenije je s podpisom
sponzorske pogodbe znova izkazala podporo raznolikim športom in se
zavezala podpirati slovenske olimpijce v obdobju od leta 2015 do 2020.

Jože Mermal, predsednik uprave družbe BTC, je ob
podpisu pogodbe izpostavil zavzemanje družbe BTC za razvoj športa v
Sloveniji: »Duh družbe BTC neločljivo pomeni biti aktiven, prodoren in
vrhunski. To pa so tudi lastnosti olimpijske reprezentance Slovenije.
Ponosen sem, da bomo s podporo omogočili nastope najboljšim slovenskim
predstavnikom na olimpijskih igrah, ki so največji športni spektakel v
svetovnem merilu. S tem bodo naša športna prizadevanja še bolj slišana.
Podpora športnikom in športnim dogodkov je za družbo BTC dodana vrednost
in priložnost. Z njo spodbujamo športno udejstvovanje na profesionalni
in rekreativni ravni, krepimo slovensko športno kulturo ter promoviramo
šport kot pomemben člen zdravega življenja, ki je investicija v
prihodnost.«

»Vesel sem, da je sponzor Olimpijskega komiteja Slovenije tako
pomembno podjetje, kot je družba BTC. Kot športniki verjamemo v moč
ekipnega sodelovanja in ta skupinska energija reprezentančni ekipi
pomaga premagovati ovire na poti do športnih uspehov. Ob kakovostni
podpori se lahko športniki v največji meri posvetijo pripravam in
verjamem, da se bomo že na naslednjih olimpijskih igrah v Rio de Janeiru
leta 2016 veselili novih lovorik. Ne nazadnje so prav vrhunski
športniki eden od ključnih ambasadorjev Slovenije v svetu,« je doprinos
podpore olimpijski ekipi predstavil Bogdan Gabrovec, predsednik OKS – ZŠZ.

Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez se zavzema za
skladen razvoj vseh oblik športa kot pomembne prvine kakovostnega
življenja. Je krovna športna nevladna organizacija, ki skrbi za
delovanje športnih organizacij, omogoča konkurenčnost slovenskih
športnic in športnikov na mednarodnih tekmovanjih ter je z upoštevanjem
vrednot vzor uspešnega nacionalnega olimpijskega komiteja. Ob podpori
sponzorjev in gorečih navijačev športnikom omogoča pogoje za priprave na
športne podvige, kjer se pišejo ponosne zgodbe slovenske športne
zgodovine.