Programa BTC Campus se je udeležilo 30 mladih, izbranih s pomočjo
Zavoda za zaposlovanje, ki se po uspešnem zaključku visokošolskega
študija soočajo z iskanjem prve zaposlitve ali razmišljajo o uresničitvi
lastne podjetniške ideje. Na poti v poslovni svet so skozi triurna
tedenska predavanja in delavnice predavateljev z ljubljanske Ekonomske
fakultete izboljšali svojo strokovno podkovanost na tematskih področjih,
kot so komuniciranje, računovodstvo, planiranje in marketing. V
inovativnem okolju BTC City Ljubljana so s spoznavanjem delovanja
različnih institucij razširili mrežo poznanstev.

Jože Mermal, Predsednik uprave družbe BTC, je
poudaril, da je tretji program BTC Campus dosegel svoj namen: »S
programom BTC Campus želimo mladim pomagati v času, ko jim gospodarska
situacija ni naklonjena. Prepričan sem, da so udeleženci z
izobraževanjem pridobili osnovna poslovna znanja in stkali vezi, ki jim
bodo v prihodnje pomagala na karierni poti. Predvsem pa upam, da so
okrepili samozavest kot kompetentni mladi podjetniki. Program jim namreč
omogoča, da se dokažejo. Sami ugotavljamo, da te priložnosti vsaka
generacija udeležencev BTC Campusa s pridom izkoristi. Ponosni smo, da s
programom omogočamo prvo tovrstno sodelovanje med akademsko sfero in
gospodarstvom ter uspešno zapolnjujemo vrzel med študijem in prvo
zaposlitvijo. Med drugim uspeh dokazujejo podatki zadnjih dveh let, saj
se je s pomočjo znanj, veščin in poznanstev, pridobljenih v okviru BTC
Campusa, zaposlilo oziroma samozaposlilo več kot polovica udeležencev.«

»Kot predstavnica fakultete, kjer ima znanje glavno besedo, sem
ponosna, da le-to najde svoje mesto v praksi in prav to je tudi
poslanstvo Centra poslovne odličnosti Ekonomske fakultete, s
povezovanjem znanja spodbujati napredek v slovenskem gospodarskem
prostoru. S programom BTC Campus smo uspeli ustvariti spodbujajoče
okolje, kjer diplomanti v času iskanja zaposlitve ostanejo v stiku z
dogajanjem v slovenskem gospodarskem prostoru. Pri tem izpopolnjujejo
svoje kompetence, program pa jim omogoča, da se tudi po koncu študija
izobražujejo, osvajajo nove veščine in aplicirajo osvojeno znanje.
Spodbujanje podjetniške inovativnosti in kreativnosti je dobra
popotnica, ne glede na strokovno področje ali vrsto dela, ki ga bodo
udeleženci programa BTC Campus ob novi zaposlitvi opravljali,« je
pojasnila red. prof. dr. Metka Tekavčič, dekanja Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani.

»Podatki o brezposelnosti mladih do 30 let v Sloveniji se gibljejo
okoli številke 30.000. To pomeni na tisoče mladih ustvarjalnih
posameznikov, ki so visoko izobraženi, zagnani, imajo ideje ter želijo
ustvarjati. Predstavljajo potencial prihodnjega razvoja družbe, zato jih
je potrebno spodbujati in jim omogočiti, da se po končanem študiju
aktivno vključijo na trg dela. Program BTC Campus ustvarja priložnosti
za spoznavanje potencialnih delodajalcev, ponuja vpogled v poslovno
okolje, omogoča prenos znanj in osvajanje veščin, ter opogumlja vse, ki
razmišljajo o samostojni podjetniški poti. Družba BTC kot podjetje,
Center poslovne odličnosti Ekonomske fakultete kot izobraževalna
institucija in Zavod RS za zaposlovanje kot ena ključnih ustanov na trgu
dela smo preko skupnih prizadevanj za ustvarjanje novih zaposlitvenih
možnosti postavili zgled plodnega sodelovanja pomembnih akterjev na
področju zaposlovanja v Sloveniji,« meni Mavricija Batič, generalna direktorica Zavoda RS za zaposlovanje.

Izobraževalni program BTC Campus družba BTC, v sodelovanju s
partnerji, organizira v okviru svojih družbeno odgovornih prizadevanj
pod okriljem poslovnega stebra Misija: Zeleno. V treh letih so v
programu 90 mladim diplomantom omogočili dodatno podjetniško
izobraževanje. To jim  je bodisi olajšalo zaposlitev bodisi podprlo pri
razvijanju lastne podjetniške zamisli. Kot spodbujevalnik ambicioznih
posameznikov BTC Campus predstavlja učinkovito platformo za vlaganje v
razvoj mladih strokovnih kadrov, ki v prihodnje lahko tvorijo del
mozaika pri razvoju slovenskega gospodarstva.

 

Dodatne informacije

Maja Oven, direktorica Sektorja za tržno komuniciranje in odnose z javnostmi