BTC Campus je edinstven program, saj mladim, ki so končali visokošolski študij, s krepitvijo podjetniških kompetenc pomaga v času, ko jim gospodarske razmere niso najbolj naklonjene. Izbor skupaj 60 posameznikov v Ljubljani in Murski Soboti, starih do 30 let, sta pripravila Zavod RS za zaposlovanje v Ljubljani in Območna služba zavoda v Murski Soboti.

V Prekmurju, kjer BTC Campus letos poteka prvič, bodo udeleženci v prostorih BTC City Murska Sobota zgoščeno osvajali znanja v okviru 6 srečanj. Ta bodo potekala ob petkih in sobotah v marcu in se zaključila s predavanjem v soboto, 2. aprila 2016.

Mitja Horvat, direktor BTC City Murska Sobota, je ob sprejemu udeležencev na prvem srečanju poudaril, da so mladi vir energije, prebojnih idej in navdiha: »V družbi BTC smo prepoznali potencial mladih za družbeni in gospodarski razvoj, zato smo v okviru naše družbene odgovornosti v sodelovanju s partnerji ustanovili program BTC Campus, ki ga iz prestolnice letos razširjamo še v regijo z visoko stopnjo brezposelnosti. Program  v Prekmurje vnaša nujno potrebno svežino v izobraževalne aktivnosti za mlade. Vesel sem, da je pomen iniciative prepoznala tudi Mestna občina Murska Sobota. Z BTC Campusom lahko v partnerstvu med akademsko sfero, gospodarstvom in lokalno skupnostjo izboljšamo karierne možnosti mladih tudi v tem delu Slovenije.«

Izvedbo izobraževalnega programa v Pomurju pozdravlja tudi Srečko Đurov, direktor mestne uprave Mestne občine Murska Sobota: »V Mestni občini Murska Sobota se zavedamo izziva brezposelnosti med mladimi in njihovih težavi pri vstopu v svet podjetništva. Nova znanja in veščine, ki jih bodo udeleženci pridobili skozi program, so ključna za uspešno podjetniško pot, zato smo z veseljem pristopili k projektu. Verjamemo, da bo podoben uspeh kot v Ljubljani BTC Campus doživel tudi v Murski Soboti.«

Branka Kuzma Smolič, namestnica direktorice iz Območne službe Zavoda RS za zaposlovanje v Murski Soboti, je izpostavila omejen nabor izobraževalnih priložnosti za mlade iz Pomurja v bližini njihovega domačega kraja: »Zaradi nekoliko manjšega obsega možnosti za sodobno in kakovostno izobraževanje ali usposabljanje v Murski Soboti nas veseli pobuda, da so tukajšnji mladi deležni enakih spodbud kot v prestolnici. Prepričani smo, da so mladi iz Pomurja enako sposobni, radovedni in vedoželjni kot njihovi vrstniki v drugih delih Slovenije in širše. Verjamemo, da bodo udeleženci s pridom izkoristili novo pridobljeno znanje, izkušnje in poznanstva za bodočo samostojno pot, za zaposlitev, pa tudi osebno rast.«

Program BTC Campus bo tudi letos potekal v Ljubljani. Trimesečno izobraževanje, ki bo potekalo na novi lokaciji v predavalnici podjetniško zagonskega stičišča ABC Hub v BTC City Ljubljana, bo razdeljeno v 12 modulov. Prvo srečanje bo v sredo, 16. marca 2016, program pa se bo zaključil 8. junija 2016.

Udeleženci na obeh lokacijah bodo v okviru programa deležni 36 učnih ur, preko katerih bodo pridobili uporabna podjetniška znanja in veščine. Izobraževanja bodo pripravili in izvedli predavatelji iz Centra poslovne odličnosti Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani: dr. Rok Stritar, dr. Blaž Zupan in Marjan Kramar.

BTC Campus je edinstvena izobraževalna platforma, ki z zapolnjevanjem vrzeli med študijem in zaposlitvijo krepi samozavest mladih. V prvih treh izvedbah v Ljubljani je program omogočil dodatno izobraževanje 90 mladim, od katerih se jih je v času trajanja ali po zaključku programa zaposlilo oziroma samozaposlilo 73 sodelujočih oziroma kar 81 odstotkov udeležencev. To izobraževanje je ena od konkretnih aktivnosti družbe BTC, ki svojo družbeno odgovornost fokusira na ustvarjanje priložnosti, še posebej za mlade kot generatorje prihodnjega razvoja Slovenije.  

 

Dodatne informacije

Maja Oven, direktorica Sektorja za tržno komuniciranje in odnose z javnostmi