Po treh uspešno izvedenih programih, ko se je 81 odstotkov udeležencev zaposlilo oziroma je stopilo na samostojno podjetniško pot, letos družba BTC v sodelovanju s partnerji – Zavodom RS za zaposlovanje in Centrom poslovne odličnosti Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani ter Mestno občino Murska Sobota – izobraževanje organizira za 60 udeležencev na dveh lokacijah. Poleg skupine 30 mladih, ki izobraževanje obiskuje v zagonskem stičišču ABC Hub v Ljubljani, BTC Campus obiskuje še 30 udeležencev v BTC Cityju v Murski Soboti. Namen programa je preko nasvetov in praktičnih podjetniških znanj ter novih poznanstev izboljšati zaposlitvene možnosti mladih ali jih spodbuditi k razvoju lastne podjetniške ideje.

BTC Campus je edinstven program, saj mladim, ki so končali visokošolski študij, s krepitvijo podjetniških kompetenc pomaga v času, ko jim gospodarske razmere niso najbolj naklonjene. Izbor skupno 60 posameznikov v Ljubljani in Murski Soboti, starih do 30 let, sta pripravila Zavod RS za zaposlovanje v Ljubljani in Območna služba zavoda v Murski Soboti.

V Prekmurju, kjer BTC Campus letos poteka prvič, so se udeleženci v prostorih BTC City Murska Sobota prvič srečali že v petek, 11. marca 2016. Izobraževanje bo tam zgoščeno potekalo v okviru 6 srečanj ob petkih in sobotah v marcu ter se zaključilo s predavanjem v soboto, 2. aprila 2016. Četrta generacija udeležencev programa v prestolnici bo deležna trimesečnega izobraževanja. Ta se letos izvaja na novi lokaciji v predavalnici podjetniško zagonskega stičišča ABC Hub v BTC City Ljubljana. Program je razdeljen v 12 modulov in se bo zaključil 8. junija 2016.

Jože Mermal, predsednik uprave družbe BTC, je na prvem srečanju z navdušenjem sprejel udeležence četrte generacije mladih v Ljubljani: »Zavedamo se potenciala mladih za ustvarjanje družbenega in gospodarskega napredka, zato zanje ustvarjamo priložnosti, da se lahko izkažejo. BTC Campus je namenjen spodbujanju podjetniško naravnanih posameznikov. Zato sem še posebej vesel, da smo ta vzvod za graditev podjetniške kariere mladih letos uspeli vzpostaviti tudi v Pomurju. BTC Campus namreč v ta del Slovenije, ki velja za regijo z visoko stopnjo brezposelnosti in manjšim obsegom izobraževalnih možnosti za mlade, prinaša svežino.«

»Veseli smo, da imajo gospodarske družbe posluh za problematiko zaposlovanja mladih in se nanjo aktivno odzovejo. V okviru BTC Campusa skupaj v Ljubljani že četrto leto povezujemo mlade iskalce zaposlitve s strokovnimi predavatelji in jim odpiramo vrata do potencialnih zaposlovalcev. Program je priložnost za krepitev kompetenc, ki so dandanes nepogrešljive v svetu podjetništva. Hkrati program krepi samozavest udeležencev in jim daje občutek uresničljivosti kariernih ciljev,« je poudaril Jurij Snoj, direktor Območne službe Ljubljana Zavoda RS za zaposlovanje.  

Prednosti BTC Campusa za udeležence je poudarila tudi red. prof. dr. Metka Tekavčič, dekanja Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani: »Sodelovanje med akademsko sfero, gospodarstvom in državo se je v primeru BTC Campusa izkazalo za pravo pot razvoja mladih talentov na eni strani in okrepitve podjetij s perspektivnimi kadri na drugi. Želimo si, da bi bilo takšnih pobud še več, saj mladi po zaključku študija dobijo priložnost, da osebno napredujejo in se strokovno razvijajo. Tako postajajo gonilna sila  razvoja Slovenije kot napredne in konkurenčne države v globalnem poslovnem in družbenem okolju«.

»Center poslovne odličnosti Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani je most med akademskim in poslovnim svetom. BTC Campus je izjemen primer prenosa znanja, ki prebojne podjetniške ideje posameznikov opremi z znanjem za uresničitev teh zamisli na trgu,« je dodala Monika Lapanja, direktorica Centra poslovne odličnosti Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani.

Udeleženci na obeh lokacijah – v Ljubljani in Murski Soboti – bodo v okviru programa deležni 36 učnih ur, preko katerih bodo pridobili uporabna podjetniška znanja in veščine. Izobraževanja bodo pripravili in izvedli predavatelji iz Centra poslovne odličnosti Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani: dr. Rok Stritar, dr. Blaž Zupan in Marjan Kramar.

BTC Campus je edinstvena izobraževalna platforma, ki z zapolnjevanjem vrzeli med študijem in zaposlitvijo krepi samozavest mladih. V prvih treh izvedbah v Ljubljani je program omogočil dodatno izobraževanje 90 mladim, od katerih se jih je v času trajanja ali po zaključku programa zaposlilo oziroma samozaposlilo 73 sodelujočih oziroma kar 81 odstotkov udeležencev. To izobraževanje je ena od konkretnih aktivnosti družbe BTC, ki svojo družbeno odgovornost fokusira na ustvarjanje priložnosti, še posebej za mlade kot generatorje prihodnjega razvoja Slovenije.  

 

 

Dodatne informacije

Maja Oven, direktorica Sektorja za tržno komuniciranje in odnose z javnostmi

  • T: 01/585 13 15
  • E: maja.oven@btc.si