Prizma je nacionalna strokovna nagrada, ki jo PRSS od leta 2000 podeljuje slovenskim organizacijam za odličnost izvedenih komunikacijskih programov na področju odnosov z javnostmi. Družba BTC in agencija Pristop sta Prizmo prejeli za dveletni komunikacijski projekt »Kolesarska zgodba BTC – Program spodbujanja kolesarjenja v Sloveniji«, ki je uspešno spodbudil kolesarjenje in kolesarske navade Slovencev ter približal kolesarstvo ženskam. Nagrada je priznanje celotni ekipi sodelavcev v družbi BTC, agenciji Pristop in Kolesarskemu društvu Rog ter vsem ostalim partnerjem, ki so dihali s projektom in so ambasadorji kolesarjenja v Sloveniji.

In kako se je rodil navdih za »Kolesarsko zgodbo BTC«? Družba BTC je do 2013 izvedla že več aktivnosti rekreativnega kolesarjenja. Tedaj je prepoznala priložnosti kolesarjenja za širšo družbo ter skladnost kolesarjenja z družbeno odgovorno politiko in poslovno strategijo BTC. Prevzela je aktivno vlogo v razvoju rekreativnega in profesionalnega kolesarjenja v Sloveniji in svoje dotedanje aktivnosti povezala in nadgradila s celovito dvoletno strategijo spodbujanja kolesarjenja v Sloveniji 2014–2015. Slednja je vključevala številne kolesarske aktivnosti z intenzivno komunikacijsko podporo.

Projekt je presegel cilje, vezane na spodbujanje kolesarjenja in uspešnost komunikacij. Za občutek: število udeležencev Maratona Franja BTC City se je iz 2013 do 2015 povečalo iz 7.182 na 7.658. Delež žensk v vseh kategorijah Maratona Franja BTC City je v istem obdobju zrasel iz 24 % na 30 %, število ogledov spletne strani Maratona Franja BTC City pa iz 11.270 na 172.916.

Projekt tako predstavlja dobro prakso družbene odgovornosti zaradi aktivne vloge podjetja na izbranem področju, dolgoročne in partnerske naravnanosti, vsebinske relevantnosti in širine ter navezave na lastni poslovni model.«

 

Dodatne informacije

Maja Oven, direktorica Sektorja za tržno komuniciranje in odnose z javnostmi

  • T: 01/585 13 15
  • E: maja.oven@btc.si