Tradicija uspešnosti programa iz Ljubljane, kjer izobraževanje poteka že četrto leto zapored in je v prvih treh izvedbah spodbudila zaposlitev ali samozaposlitev 81 odstotkov udeležencev, se nadaljuje tudi v Murski Soboti: mladi iskalci prve zaposlitve, stari do 30 let, so z obiskovanjem 6 srečanj v obsegu 36 učnih ur dobili priložnost za krepitev kompetenc s področja podjetništva, nekaterim udeležencem pa se nasmiha tudi zaposlitev.

Program BTC Campus je v Prekmurje, kjer je januarja 2016 stopnja registrirane brezposelnosti znašala kar 21,0 odstotka (Vir: Statistični urad Republike Slovenije. Stopnje registrirane brezposelnosti po statističnih regijah (januar 2016)), prinesel svežino v aktivnosti za mlade in razširil možnosti za njihovo dodatno izobraževanje. Vsak od udeležencev je našel svojo zgodbo za karierno in osebno rast ter jo v času izobraževanja dopolnjeval in razvijal skozi preplet številnih primerov in nasvetov. Edinstvenost BTC Campusa je v soočanju udeležencev s konkretnimi poslovnimi izzivi in priložnostmi v BTC Cityju Murska Sobota, ob tem pa so spoznali temeljne veščine in procese, potrebne za doseganje osebnih ali poslovnih ciljev.

Ob zaključku programa je Mitja Horvat, direktor BTC Cityja Murska Sobota, udeležencem podelil diplome BTC Campus in jih spodbudil k aktivnemu kariernemu udejstvovanju: »V družbi BTC smo naše poslanstvo ustvarjanja novih priložnosti združili z družbeno odgovornim delovanjem in prisluhnili mladim. Ti so prihodnost gospodarskega in družbenega razvoja Slovenije, zato sem vesel, da smo v sodelovanju s partnerji program BTC Campus iz prestolnice razširili še v Mursko Soboto in tako na dveh lokacijah udeležencem odprli vrata v poslovni svet. Omogočili smo, da se mladi svojega potenciala zavejo, jim okrepili samozavest ter jih opogumili za proaktivno iskanje kariernih možnosti ali uresničitev lastne podjetniške ideje.«

Udeleženci v starosti do 30 let, ki jih je izbrala Območna služba Zavoda RS Slovenije v Murski Soboti, so tako dobili priložnost, da pridobijo uporabna podjetniška znanja in veščine. Kombinacijo predavanj in delavnic v marcu so pripravili in izvedli predavatelji iz Centra poslovne odličnosti Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani: dr. Rok Stritar, dr. Blaž Zupan in Marjan Kramar.

Najbolj zgovorni o uspešnosti programa BTC Campus so vtisi udeležencev. Povedali so, da jim je program ponudil drugačen pogled na razumevanja okolja. Spoznali so, da okolje mladim ni nedostopno, temveč da obstajajo številne priložnosti, če jih le želijo in znajo izkoristiti. Ugotovili so, da je takšna priložnost tudi BTC Campus, in pokazali veliko mero pripravljenosti za aktivno sodelovanje ter željo spremeniti dosedanji način zastavljanja in doseganja svojih ciljev. Pri tem so se nekateri bolj posvetili realizaciji svoje podjetniške ideje, drugi pa iskanju službe. BTC Campus jih je navdal z upanjem in drznostjo za pogumnejše iskanje kariernih priložnosti, kar se je nekaterim udeležencem že obrestovalo.

Od marca sočasno s programom BTC Campus za 30 mladih v Murski Soboti, za enako številčno skupino udeležencev izobraževanje poteka tudi v Ljubljani. Letošnji BTC Campus tako prvič ponuja pomoč v času nenaklonjenih gospodarskih razmer kar dvema skupinama mladih na dveh lokacijah za skupaj 60 udeležencev. Je zgleden primer povezovanja akademske sfere, gospodarstva in države. Hkrati uveljavlja družbo BTC kot odgovornega akterja in ustvarjalca razvojnih priložnosti za mlade kot generatorje prihodnjega razvoja Slovenije.  

 

Dodatne informacije

Maja Oven, direktorica Sektorja za tržno komuniciranje in odnose z javnostmi