Za prvo generacijo tridesetih udeležencev v Murski Soboti se je izobraževanje zaključilo že aprila. Ljubljanska, že četrta skupina mladih, pa je diplome prejela na zaključnem dogodku v podjetniškem stičišču ABC Hub v ljubljanskem BTC Cityju.

BTC Campus je v okviru kreativno-izobraževalnih delavnic mladim do 30 let, ki so končali visokošolski študij, ponudil možnost dodatnega izobraževanja in krepitve znanj s področja podjetništva. Posebnost programa je v tem, da so mladi razvijali konkretne inovativne podjetniške ideje z zelo različnih področij, kot so denimo tehnologija, mobilnost, varnost, digitalizacija poslovanja in digitalne aplikacije, arhitektura, socialno podjetništvo in trajnostni razvoj. Zahvaljujoč proaktivnosti in podjetniški naravnanosti udeležencev so nastali konkretni predlogi izboljšav, novih storitev in produktov.

Jože Mermal, predsednik uprave družbe BTC, je poudaril, da skladno s Strategijo razvoja družbe do 2020 ustvarjajo pogoje za razcvet novih poslovnih priložnosti v dobrobit sedanje in prihodnjih generacij: »Odsev te odgovorne drže je prav gotovo BTC Campus, ki prinaša obojestransko korist. S programom smo v sodelovanju s partnerji letos skupaj 60 mladim v Ljubljani in Murski Soboti dali veter v jadra za karierni razvoj in osvajanje novih podjetniških znanj, oni pa so navdušili z inovativnimi in obetavnimi podjetniškimi idejami.«

Prednost programa je pojasnila udeleženka Mirjam Matić: »BTC Campus uporablja drugačen pristop, ki ga doslej v Sloveniji še nisem zasledila. Z dostopnostjo in vpetostjo mentorjev v program ti ne le izobražujejo, temveč udeležence motivirajo. S programom sem izostrila podjetniško miselnost in pridobila neprecenljiva znanja, veščine in izkušnje. BTC Campus zato priporočam vsem ambicioznim mladim, ki želijo razviti svojo poslovno idejo in se uveljaviti v podjetništvu.«

Proces izobraževanja in tedenske izzive za udeležence so pripravili in izvedli predavatelji iz Centra poslovne odličnosti Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani: dr. Rok Stritar, Marjan Kramar in dr. Blaž Zupan, ki je ob zaključku BTC Campusa poudaril: »Program spodbuja kreativno reševanje izzivov in je sestavljen iz zelo različnih elementov, ki so prilagojeni vsaki skupini in posamezniku, tako po vsebini kot načinu izvajanja.« Izpostavil je še velik potencial mladih za uresničevanje lastnih kariernih ciljev na podjetniški način, bodisi pod okriljem različnih organizacij bodisi v vlogi podjetnikov nastajajočih podjetij.

V BTC Campus, ki povezuje mlade iskalce zaposlitve s strokovnjaki iz delovnega okolja, menedžerji in strokovnimi predavatelji, je od prve izvedbe programa vključen Zavod RS za zaposlovanje v Ljubljani, od letošnjega leta pa tudi Območna služba zavoda v Murski Soboti. Mavricija Batič, generalna direktorica Zavoda RS za zaposlovanje, je pojasnila vlogo Zavoda pri pripravi izbora mladih brezposelnih: »Letos smo predlagali 60 mladih iskalcev zaposlitve na območju Ljubljane in Murske Sobote z željo po nadgraditvi znanja s področja podjetništva ter uveljavitvi v poslovnem svetu. Motivacijo mladih in posledično uspeh letošnjega BTC Campusa v Prekmurju dokazuje dejstvo, da se je od zaključka programa pred komaj mesecem dni v tej regiji, kjer je stopnja brezposelnosti višja od slovenskega povprečja, zaposlilo že sedem udeležencev.«  

Udeleženci letošnjega BTC Campusa zopet dokazujejo, da mladim ne manjka idej, temveč le priložnosti, da se izkažejo. S tem potrjujejo smotrnost prizadevanj družbe BTC, ki v sodelovanju s partnerji z BTC Campusom zapolnjuje vrzel med študijem in zaposlitvijo. Uspeh programa ne nazadnje potrjujejo tudi podatki: v prvih treh izvedbah, ko je BTC Campus potekal le v Ljubljani, je omogočil dodatno izobraževanje 90 mladim, od katerih se jih je v času trajanja ali po zaključku programa zaposlilo oziroma samozaposlilo 73 sodelujočih oziroma kar 81 odstotkov udeležencev. BTC Campus tako ostaja zgledni program, ki ambicioznim mladim krepi samozavest in jih opogumlja za prevzem vloge generatorjev prihodnjega razvoja Slovenije.  

 

Dodatne informacije

Maja Oven, direktorica Sektorja za tržno komuniciranje in odnose z javnostmi