Z današnjim prvim srečanjem je program začela že peta generacija diplomantov v Ljubljani, jutri, v petek, 10. marca 2017, pa bo BTC Campus drugo leto zapored odprl vrata tudi skupini mladih iz Prekmurja.

Mladi se po zaključku visokošolskega študija soočijo z iskanjem zaposlitvenih možnosti in izzivi slovenskega gospodarskega okolja. Znanje, izkušnje, kompetence, kreativnost in poznanstva so tiste vrline, ki jim pogosto odpirajo pot do prve zaposlitve. Da bi okrepili podjetniške kompetence diplomantov in jim tako izboljšali zaposlitvene možnosti, v družbi BTC v sodelovanju s partnerji v Ljubljani in Murski Soboti, na vsaki lokaciji skupini po 30 diplomantov, omogočajo dostop do novega podjetniškega znanja in spoznavanja novih ljudi, celo potencialnih zaposlovalcev.

Članica uprave in generalna sekretarka v družbi BTC Helena Petrin poudarja: »BTC Campus je edinstvena izobraževalna platforma, ki z zapolnjevanjem vrzeli med študijem in zaposlitvijo krepi samozavest mladih, odkriva njihove podjetniške potenciale in širi možnost zaposlitve ali začetka lastne podjetniške poti. Tako lahko udeleženci bodisi lažje najdejo pot do zaposlitve bodisi napredujejo v uresničevanju lastne poslovne ideje.«

Izbor dveh skupin po 30 mladih, ki so končali visokošolski študij, je pripravil Zavod RS za zaposlovanje na podlagi izkazanega interesa brezposelnih diplomantov za dodatno izobraževanje, mreženje in iskanje zaposlitvenih priložnosti. »S programom BTC Campus izboljšujemo zaposlitvene možnosti mladih in posledično preprečujemo prehod v daljšo brezposelnost. Projekti kot je BTC Campus prepoznavajo ustvarjalni potencial mladih, ki lahko prispevajo k uresničevanju poslovnih ciljev nekega podjetja ter prispevajo k večjemu blagostanju v državi,« je prepričana Barbara Vrtačnik, direktorica Območne službe Ljubljana Zavoda RS za zaposlovanje.

BTC Campus v zagonskem stičišču ABC Hub v BTC Cityju Ljubljana poteka tri mesece. Od marca do maja se bo odvilo 12 srečanj v obsegu 36 ur. Predavanja izvajajo predavatelji iz Centra poslovne odličnosti Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani: dr. Rok Stritar, dr. Blaž Zupan in Marjan Kramar. 

Prof. dr. Metka Tekavčič, dekanja Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani, pojasnjuje: »BTC Campus je dober primer sodelovanja med akademskim svetom, državo in gospodarstvom, na razvojno tako pomembnem področju kot je zaposlovanje mladih. Vesela sem, da že peto leto skupaj organiziramo program, ki mlade opolnomoči z znanjem in spodbuja kreativen pristop k soočanju z zaposlitvenimi, pa tudi poslovnimi izzivi.«

Družba BTC se zaveda, da se želijo mladi čimprej po zaključku fakultet ustrezno zaposliti ali najti samostojno podjetniško pot. Število brezposelnih mladih oseb v Sloveniji je še vedno preveliko in vsi si moramo prizadevati za čim hitrejše vključevanje mladih na trg delovne sile, saj je njihova izobraženost eden od ključnih dejavnikov pri zagotavljanju uspešnega razvoja naše države. V tej perspektivi je zasnovan tudi BTC Campus, edinstven program sodelovanja med akademsko in gospodarsko sfero, katerega rezultati so spodbudni: od sedaj skupaj 150 udeležencev v štirih izvedenih programih se je zaposlilo ali začelo svojo podjetniško pot več kot 80 odstotkov udeležencev programa. Največji uspeh programa pa je, da so udeleženci ob zaključku visoko motivirani in samozavestni. Z novim znanjem, kompetencami in poznanstvi so bolje pripravljeni na soočanje z zaposlitvenimi in življenjskimi izzivi, preko katerih lahko v prihodnje postanejo aktivni soustvarjalci razvoja Slovenije.

Dodatne informacije

Maja Oven, direktorica Sektorja za tržno komuniciranje in odnose z javnostmi;

  • T: 01/585 13 15
  • E: maja.oven@btc.si