Po tem, ko je minuli teden v četrtek s prvim srečanjem program začela že peta generacija diplomantov v Ljubljani, je en dan kasneje že drugo leto zapored BTC Campus odprl vrata tudi skupini mladih v Murski Soboti. 

Mladi se po zaključku študija soočijo z iskanjem zaposlitvenih možnosti in izzivi slovenskega gospodarskega okolja. Znanje, izkušnje, kompetence, kreativnost in poznanstva so tiste vrline, ki jim pogosto odpirajo pot do prve zaposlitve. Da bi okrepili podjetniške kompetence diplomantov in jim tako izboljšali zaposlitvene možnosti, v družbi BTC v sodelovanju s partnerji v Ljubljani in Murski Soboti, na vsaki lokaciji skupini po 30 diplomantov, omogočajo dostop do novega podjetniškega znanja in spoznavanja novih ljudi, celo potencialnih zaposlovalcev.

Direktor poslovne enote BTC City Murska Sobota Mitja Horvat poudarja: »Posebnost BTC Campusa je v tem, da mladi poleg novega podjetniškega znanja dobijo še mrežo poznanstev. Program omogoča ne le pridobitev novih kompetenc, temveč krepitev samozavesti udeležencev. Vse to izboljšuje možnosti mladih za zaposlitev, nekatere pa celo opogumi, da uresničijo lastno poslovno zamisel. Veselim se že druge generacije udeležencev, saj je lanskoletna uspešna izvedba programa pomagala številnim mladim brezposelnim v Pomurju.«

BTC Campus bo potekal v BTC Cityju Murska Sobota. Do začetka aprila se bo odvilo 6 srečanj v obsegu 36 ur. Predavanja izvajajo predavatelji iz Centra poslovne odličnosti Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani: dr. Rok Stritar, dr. Blaž Zupan in Marjan Kramar.

Izbor 30 mladih v Pomurju, ki so končali visokošolski študij, je pripravila Območna služba Zavoda RS za zaposlovanje v Murski Soboti, kjer opažajo pozitiven trend na trgu dela v tej regiji. Ob koncu leta 2016 je bilo v Murski Soboti prijavljenih 8.213 brezposelnih oseb, kar je za 12,5 % manj kot leto poprej. »Povečuje se število potreb po delavcih. Čedalje bolj pa se srečujemo z neskladjem med potrebami delodajalcev in strukturo brezposelnih oseb. BTC Campus je tako odlična priložnost za mlade, saj jim nudi pridobivanje podjetniškega znanja in jim daje več možnosti za zaposlitev,« pojasnjuje mag. Cvetka Sreš, direktorica Območne službe Zavoda RS za zaposlovanje Murska Sobota.

Nada Cvetko Török, vodja oddelka za negospodarske dejavnosti na Mestni občini Murska Sobota, poudarja, da se v občini zavedajo problematike brezposelnosti mladih: »Mestna občina Murska Sobota je z veseljem partnerica projektov kot je BTC Campus, saj tako mladim omogočamo izobraževalne priložnosti, krepimo njihovo kreativno razmišljanje in spodbujamo ustvarjalnost. Zavedamo se, da z ustvarjanjem ugodnih pogojev za rast mladi lažje najdejo zaposlitev in posledično prispevajo k razvoju naše občine, zato bomo tudi v bodoče podpirali tovrstne projekte.«  

Družba BTC se zaveda, da se želijo mladi čimprej po zaključku fakultet ustrezno zaposliti ali najti samostojno podjetniško pot. Število brezposelnih mladih oseb v Sloveniji je še vedno preveliko in vsi si moramo prizadevati za čim hitrejše vključevanje mladih na trg delovne sile, saj je njihova izobraženost eden od ključnih dejavnikov pri zagotavljanju uspešnega razvoja naše države. V tej perspektivi je zasnovan tudi BTC Campus, edinstven program sodelovanja med akademsko in gospodarsko sfero, katerega rezultati so spodbudni: od sedaj skupaj 150 udeležencev v skupno štirih izvedenih programih se je zaposlilo ali začelo svojo podjetniško pot več kot 80 odstotkov udeležencev programa. Za največji uspeh programa pa velja, da so udeleženci ob zaključku visoko motivirani in samozavestni. Z novim znanjem, kompetencami in poznanstvi so bolje pripravljeni na soočanje z zaposlitvenimi in življenjskimi izzivi, preko katerih lahko v prihodnje postanejo aktivni soustvarjalci razvoja Slovenije.

Dodatne informacije

Maja Oven, direktorica Sektorja za tržno komuniciranje in odnose z javnostmi;

  • T: 01/585 13 15
  • E: maja.oven@btc.si