Po tem, ko so v 2016 štiri postajališča za souporabo vozil začela obratovati v BTC Cityju Ljubljana, sta družbi BTC in Avant car mrežo postajališč v sistemu Avant2Go razširili še v BTC City Murska Sobota. Na novem postajališču, ki je na parkirišču murskosoboškega BTC Cityja, lahko obiskovalci prevzemajo in vračajo električna vozila BMW i3, Renault Zoe, Smart ED in Nissan Leaf, ki so vključena v sistem souporabe.

Mitja Horvat, direktor poslovne enote BTC City Murska Sobota, pojasnjuje: »Z novim postajališčem za souporabo električnih vozil izboljšujemo dostopnost do BTC Cityja Murska Sobota in njegovo vpetost v lokalno okolje. Hkrati izboljšujemo izkušnjo naših obiskovalcev in v sodelovanju z družbo Avant car postavljamo zgled z uvajanjem sodobnega načina trajnostne mobilnosti.«

Na novem postajališču so tri parkirna mesta: dve sta namenjeni za električna vozila v sistemu Avant2Go, eno pa predvideno za uporabo voznikom drugih električnih vozil. Na novem postajališču je namreč nameščena sodobna kompaktna in pametna polnilna postaja, ki omogoča polnjenje vsem električnim vozilom – tistim, ki so v sistemu in tudi vsem drugim tovrstnim vozilom. Polnilna postaja je tudi prva v Murski Soboti, ki deluje po principu »priključi in polni«, kar omogoča preprosto uporabo brez predhodne identifikacije. Uporabnik vozilo priključi na polnilno postajo in s tem aktivira polnjenje. Prednost polnilne postaje je tudi, da hkrati omogoča polnjenje dveh vozil, vsako z močjo polnjenja do 22 kW. Povprečno električno vozilo se tako napolni v dobri uri.

Elektromobilnost trenutno predstavlja eno od ključnih priložnosti za prehod v nizkoogljični način prevoza. Souporaba električnih avtomobilov še dodatno znižuje raven škodljivih izpustov v okolje, zmanjšuje gostoto prometa in prispeva k čistejšemu zraku. Nameščanje postajališč za souporabo vozil v sistemu Avant2Go je tako korak družbe BTC v smeri spodbujanja trajnostne mobilnosti med obiskovalci svojih BTC Cityjev. Sicer družbi Avant car in BTC v okviru strateškega partnerstva nadaljujeta z razvojem rešitev na področju trajnostne mobilnosti za pametna mesta. S promocijo inovativnih zelenih tehnologij družba BTC uresničuje svojo družbeno odgovornost in trajnostno rast, ki je v korist sedanje in prihodnjih generacij. 

Dodatne informacije

Mitja Horvat, direktor poslovne enote BTC City Murska Sobota