Letošnji jubilejni dogodek je vse udeležence spomnil na korenine današnje družbe BTC. Te segajo v 50. leta prejšnjega stoletja, ko je bilo leta 1954 ustanovljeno podjetje Centralna skladišča (kasneje preimenovano v Javna skladišča). Slednje je leta 1975 postalo največje blagovno in transportno središče v nekdanji Jugoslaviji in se preimenovalo v Blagovno-transportni center Ljubljana – BTC. Danes, 63 let kasneje je BTC Logistični center je ena od poslovnih enot dinamične, odprte in napredne družbe BTC, ki gradi napredno poslovno kulturo na inovativnosti, družbeni odgovornosti, trajnostnemu razvoju ter povezovanju.

Robi Košir, direktor BTC Logističnega centra, je ob tej priložnosti izpostavil: »Dolga tradicija še ni garancija za uspeh v prihodnosti. Hiter tehnološki razvoj z internetom stvari prinaša pomembne spremembe tudi v logistični dejavnosti. To prinaša nove priložnosti za prenovo poslovnih procesov v celotni logistični verigi in za doseganje večje dodane vrednosti za naše partnerje. Naloga logista tako ni več le skrb za blago v oskrbovalni verigi, ampak obvladovanje informacijskih tokov in aktivno sodelovanje pri usmerjanju blagovnih tokov. Zato so ključne usmeritve za prihodnje delovanje BTC logističnega centra vezane na posodabljanje in digitalizacijo logističnih procesov ter vzpostavitev pametne logistike.«

BTC Logistični center je v letu 2016 zabeležil skoraj 10-odstotno rast prihodkov, ki je tako rezultat širitve poslovanja z obstoječimi strankami kot pridobivanja novih strateških partnerjev. Tudi v 2017 načrtujejo rast poslovanja v višini 8,6 %. Potencial za rast vidijo v povezovanju z drugimi logisti v regiji. Zaradi širitve logističnih storitev v 2017 načrtujejo tudi širitev skladiščnih prostorov. Pri tem imajo pomembno vlogo izgradnja povezovalnega skladišča v 2017 in ter priprave na izgradnjo Intermodalnega logističnega terminala Ljubljana.

Glavna poslovna usmeritev BTC Logističnega centra je ohraniti položaj specializiranega vodilnega ponudnika logističnih storitev na domačem trgu in širitev že vzpostavljenega modela logističnih storitev v regijo. Najpomembnejši domači in tuji poslovni partnerji so: Spar Slovenia, Podravka, Žito, Petrol, Atlantic trade, Wrigley, Dr. Oetker, Pernod Ricard, Prodis, British American Tobacco, Drogerie Markt, Rittal, Beiersdorf.

Vezano na posodabljanje logističnih procesov v okviru BTC Logističnega centra deluje Kompetenčni center za logistiko, v katerem sodeluje več priznanih podjetij s področja informacijske tehnologije in avtomatizacije. BTC Logistični center je na ta način aktiven pri razvoju platforme za obvladovanje informacijskih tokov v celotni logistični verigi. Kompetenčni center je del širše platforme imenovane Logistično mesto. Logistični center, v katerem imata svoj sedež tudi Slovensko logistično združenje ter Zveza združenj šoferjev in avtomehanikov Slovenije, je namreč postal stičišče logističnih in prometnih znanj v Sloveniji, ki povezuje poslovne partnerje, strokovne zavode in izobraževalne ustanove.  V Logističnem mestu razvijajo nove storitve, ki nadgrajujejo pomen logistike v celotni preskrbovalni verigi.

 

Dodatne informacije

Maja Oven, direktorica Sektorja za tržno komuniciranje in odnose z javnostmi;

  • T: 01/585 13 15
  • E: maja.oven@btc.si